Startsida Umeå kommun

Förskola

Barn mellan ett och fem år kan gå i förskola eller pedagogisk omsorg när vårdnadshavarna arbetar eller studerar. Kostnaden är inkomstrelaterad och inkomstuppgift ska årligen lämnas in för att inte riskera att avgiften blir feldebiterad. Om du är föräldraledig eller arbetssökande kan ditt barn delta i förskoleverksamheten i viss omfattning.

Regler för vem som har rätt till förskola

Förskola för barn 1–5 år

Förskolan följer läroplanen och arbetar bland annat med språklig stimulans, social kompetens, matematik och miljö. Du som vårdnadshavare kan ansöka om förskoleplats när som helst, men din ansökan måste ha kommit in senast fyra månader före önskat startdatum för att vi ska kunna garantera en plats.

Det datum som ansökan inkommer är s.k. ködatum som styr turordningen vid förskoleplaceringen, detta datum kan inte vara längre än sex månader före önskat startdatum/behovsdatum. Det är störst chans att få plats på önskad förskola i augusti då många byten sker i samband med skolstart.

Ansök om plats i förskola

Pedagogisk omsorg för barn 1–5 år

Pedagogisk omsorg innebär att barnet är hemma hos en dagbarnvårdare eller i lämpliga lokaler tillsammans med andra dagbarnvårdare. Dagbarnvårdarna har egna arbetsplaner som är framtagna utifrån förskolans läroplan och skollagen.

Ansök om plats i pedagogisk omsorg

Allmän förskola för barn 3–5 år

Alla barn som fyller 3 år under ett kalenderår har rätt till plats i allmän förskola från höstterminen. Den allmänna förskolan kostar ingenting och gäller 15 timmar i veckan under skolans terminstid. Barn i allmän förskola är lediga under skolans lovdagar.

Ansök om plats i förskola

Öppna förskolor för barn 0–6 år

I Umeå finns flera öppna förskolor. Socialtjänsten har ansvar för verksamheten. Förskolorna är öppna för alla barn i åldrarna 0–6 år.

Nyanlända barn

Vårdnadshavare eller kontaktperson till nyanlända barn och ungdomar ska vända sig till Mottagningsenheten vid Kompetencentrum för flerspråkighet för inskrivning och kartläggning. Vårdnadshavare eller kontaktperson anmäler barn och ungdom genom ansökningsformulär.

Vid inskrivningssamtalet ska barnet och minst en förälder eller vårdnadshavare vara med och barnets identitet ska kunna styrkas. Under inskrivningssamtalet får barn och vårdnadshavare bland annat information som skolsystemet, fritidshem, val av skola samt kartläggningen som ska genomföras.

Förskola
För barn som ska börja i förskolan får vårdnadshavare information om hur förskolan fungerar och när det kan bli aktuellt för barnet att få en plats i förskolan.

Förskoleklass - Årskurs 3
Elever som ska gå i förskoleklass till och med årskurs 3 börjar på skola i sitt geografiska närområde.

Årskurs 4-9
Elever i årskurs 4-9 påbörjar ofta sin utbildning i förberedelseklass på någon av de skolor där dessa klasser finns.

E-tjänst Förskola Fritids

Logga in med e-legitimation för att

  • Ansöka om förskoleplats
  • Ansöka om fritidshem
  • Svara på platserbjudande
  • Lämna inkomstuppgift
  • Uppdatera kontaktuppgifter
  • Uppsägning av förskola
  • Uppsägning av fritidshem

Närvaroregistrering i förskola (Tempus)

Kontakt

Förskolechefer


Pedagogiska
Placeringsenheten
(PPE)


Telefontid:

Måndag - Fredag kl. 10-12
se kontaktuppgifter ovan till PPE

Besökstid:
Måndag - Fredag kl. 10-12

Besöksadress:
Renmarkstorget 15     Hitta hit

Postadress:
Umeå Kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 UMEÅ

Sidan har granskats 2019-08-05

Sidans kortadress: www.umea.se/forskola