Startsida Umeå kommun

Förskola

Barn mellan ett och fem år kan gå i förskola eller pedagogisk omsorg när vårdnadshavarna arbetar eller studerar. Kostnaden är inkomstrelaterad och inkomstuppgift ska årligen lämnas in för att inte riskera att avgiften blir feldebiterad. Om du är föräldraledig eller arbetssökande kan ditt barn delta i förskoleverksamheten i viss omfattning.

Regler för vem som har rätt till förskola

Förskola för barn 1–5 år

Förskolan följer läroplanen och arbetar bland annat med språklig stimulans, social kompetens, matematik och miljö. Du som vårdnadshavare kan ansöka om förskoleplats när som helst, men din ansökan måste ha kommit in senast fyra månader före önskat startdatum för att vi ska kunna garantera en plats.

Det datum som ansökan inkommer är s.k. ködatum som styr turordningen vid förskoleplaceringen, detta datum kan inte vara längre än sex månader före önskat startdatum/behovsdatum. Det är störst chans att få plats på önskad förskola i augusti då många byten sker i samband med skolstart.

Ansök om plats i förskola

Pedagogisk omsorg för barn 1–5 år

Pedagogisk omsorg innebär att barnet är hemma hos en dagbarnvårdare eller i lämpliga lokaler tillsammans med andra dagbarnvårdare. Dagbarnvårdarna har egna arbetsplaner som är framtagna utifrån förskolans läroplan och skollagen.

Ansök om plats i pedagogisk omsorg

Allmän förskola för barn 3–5 år

Alla barn som fyller 3 år under ett kalenderår har rätt till plats i allmän förskola från höstterminen. Den allmänna förskolan kostar ingenting och gäller 15 timmar i veckan under skolans terminstid. Barn i allmän förskola är lediga under skolans lovdagar.

Ansök om plats i förskola


Öppna förskolor för barn 0–6 år

I Umeå finns flera öppna förskolor. Socialtjänsten har ansvar för verksamheten. Förskolorna är öppna för alla barn i åldrarna 0–6 år.

 

E-tjänst Förskola Fritids

Logga in med e-legitimation för att

  • ansöka om förskoleplats/fritidsplats
  • svara på platserbjudande
  • lämna inkomstuppgift
  • uppdatera kontaktuppgifter
  • uppsägning av
    förskoleplats/fritidsplats

Närvaroregistrering i förskola (Tempus)

Sidan har granskats 2019-02-12

Sidans kortadress: www.umea.se/forskola

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.