Startsida Umeå kommun

Pedagogiska placeringsenheten

Har du frågor om ansökan, fritids, förskola, plats och köer med mera, vänd dig till Pedagogiska placeringsenheten där placeringsassistenterna har hand om olika geografiska områden i Umeå kommun, se nedan.

Har du frågor om verksamheten och planering kontakta förskolechef/rektor i det område du söker plats.

Placeringsassistenter‌

Geografiska områden och enheter

Kontakt

Centrum, Haga, Sandbacka, Flurkmark, Hissjö, Rödåsel, Tavelsjö, 

fristående förskolorna Waldorf  och 

Rosen på Backen/Umedalen. Bilaal Ersboda östra och Ålidhem. Fritidshem friskolorna Engelska skolan, Hannaskolan, Minervaskolan och Montessoriskolan.

Maria Forsberg
090-16 17 87

maria.l.forsberg@umea.se

Mariehem, Nydalahöjd, Marieberg, Mariedal, Berghem, Stöcksjö, Stöcke, Röbäck, Ersmark, Ersboda västra, Kasamark/Yttersjö

Siw Eckeryd
090-16 56 82
siw.eckeryd@umea.se

Ersboda östra (ej Bilaal), Förskolorna Tanden och Växthuset på Ålidhem, Rödäng/Västerslätt, Grubbe, samtliga kommunala förskolor Backen/Umedalen samt fristående förskolorna Löftet, Biskopen, Pratbubblan, Fjärilen

Mona Larsson
090-16 17 83
mona.larsson@umea.se

Sofiehem, förskolan Månskenet på Ålidhem, Inner-/Yttertavle 

Åsa Skogman
090-16 47 03
asa.skogman@umea.se

Tomtebo, Carlshem, Böleäng, Öst/Västteg, fristående förskolan Karlavagnen, Brännland, Sörfors, Överboda, fristående förskolorna Professorn Ålidhem och Campus

Cathrin Engqvist
090-16 58 03
cathrin.engqvist@umea.se

Sävar, Täfteå, Bodbyn, Botsmark, Bullmark, Holmön

Hörnefors, Sörmjöle

Holmsund: Storsjö/Eriksdal, Sandvik, Obbola

Heléne Isaksson
090-16 40 16
070-212 59 82
helene.isaksson@umea.se

 

Kontakt

Pedagogiska placeringsenheten 

Besöksadress
Renmarkstorget 15, Umeå
måndag-fredag kl. 10-12

Mejladress
ppe@umea.se

Postadress
Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå

Placering Förskola

Ewa-Lotta Markström
Administrativ chef
090-16 66 51
ewa-lotta.markstrom@umea.se

 

Placering Förskoleklass/Åk 7

Agneta Sjöstedt
Administrativ chef
090-16 46 91
agneta.sjostedt@umea.se

Sidan har granskats 2019-02-22

Sidans kortadress: www.umea.se/ppe

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.