Startsida Umeå kommun

Kö och besked om plats

När ditt önskade placeringsdatum närmar sig sammanställer vi de lediga platser som finns. Platserna fördelas sedan bland de barn som önskar börja vid denna tidpunkt. I fördelningen tar vi hänsyn till dina önskemål om det är möjligt. Vid nyplacering är barnet garanterad en plats om du har ansökt fyra månader i förväg.

Vi strävar efter att skicka ut besked om plats två månader i förväg. Du får beskedet via e-post, SMS eller brev.

Tacka ja eller nej till erbjuden plats

När du har fått besked om plats ska du svara inom angiven tid, annars stryks barnet ur kön. Kom ihåg att samtliga vårdnadshavare måste besvara/underteckna platserbjudandet. Därefter skickar vi ett placeringsbeslut om ni har accepterat platsen. Om du inte har fått placerings­beslutet inom en vecka, kontakta placeringsassistenten omgående.

Erbjudande om plats i önskad förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg

När du tackat ja eller nej till en önskad förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg stryks barnet ur kön.

Platsgaranti – förskola inom fyra månader

Du har rätt till plats på en kommunal förskola när du har stått i kö i fyra månader om du uppfyller Umeå kommuns regler om plats i förskola. Kan kommunen inte erbjuda en plats som du har önskat får du erbjudande om garantiplats så nära bostaden som möjligt.

Oavsett om du tackar ja eller nej till en garantiplats står du fortfarande kvar i kön till dina ursprungliga önskemål men platsgarantin upphör. Det innebär att du inte kommer att få ett nytt erbjudande förrän en ledig plats uppstår på era önskade förskolor. En del förskolor har så lång kö som 1–2 år och tar inte in några nya barn förrän i augusti nästkommande läsår. Står du endast i kö till fristående förskola eller pedagogisk omsorg/familjedaghem så omfattas du inte av platsgarantin.

Börja i förskolan

När du har tackat ja till ett erbjudande ska barnet börja den dag du fått plats och därefter använda platsen.

Du som vårdnadshavare ska avsätta två veckor för inskolning, från den dag barnet börjar, innan du kan börja arbeta eller studera. Du ska själv kontakta förskolan för att komma överens om inskolningstider.

Du som vårdnadshavare är skyldig att lämna in uppgifter om hushållets inkomst. Det gör du enklast via e-tjänsten. Uppgifterna ska lämnas när barnet börjar i förskolan och vid förändringar. Ny inkomstuppgift gäller från och med den månad uppgiften inkommer till kommunen. Du är också skyldig att lämna uppgifter om barnets tider på förskolan samt dina arbetstider, restider och studietider när förskolan ber om det.

Du ska följa de regler som gäller för rätt till förskola och ta del av den information förskolan skickar ut. Du ska också medverka i de utvecklingssamtal förskolan erbjuder om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Fritidshem

Läs mer om fritidshem

E-tjänst förskola fritids

Logga in med e-legitimation för att

  • ansöka om förskoleplats
  • svara på platserbjudande
  • lämna inkomstuppgift
  • uppdatera kontaktuppgifter
  • säga upp förskoleplats

Närvaroregistrering i förskola (Tempus)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-09-17

Sidans kortadress: www.umea.se/platserbjudande