Startsida Umeå kommun

Säga upp plats eller flytta

Om ditt barn ska sluta på förskolan måste du som vårdnadshavare säga upp platsen. Uppsägningstiden är två månader och räknas från och med den dag du säger upp platsen. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

Börja förskoleklass

Förskoleplatsen för 6-åringar som ska börja förskoleklass gäller till och med sista vardagen innan sommarstängning. Sedan upphör den automatiskt. Om du vill säga upp din plats tidigare är uppsägningstiden som vanligt två månader.

När du har fått besked om skola måste du ansöka om plats på fritidshem.

Byta förskola inom Umeå kommun

Om du vill byta förskola ansöker du som vanligt. Vid byte av förskola inom Umeå kommun har du inte rätt att få plats inom fyra månader.

Byten mellan två kommunala förskolor inom samma område prioriteras endast inför placering i augusti och september. Det är i första hand barngruppernas sammansättning som styr om ett byte kan genomföras. I andra hand är det ditt ködatum som styr när du kan få möjlighet att byta förskola.

Flytta till en annan kommun

Om du flyttar till en annan kommun avslutas förskoleplatsen i Umeå kommun med två månaders uppsägningstid from ändrat folkbokföringsdatum om du inte själv avslutat platsen. Du kan behålla platsen i Umeå kommun om det finns särskilda skäl, kontakta i så fall Pedagogiska placeringsenheten.

E-tjänst förskola fritids

Logga in med e-legitimation för att

  • ansöka om förskoleplats
  • svara på platserbjudande
  • lämna inkomstuppgift
  • uppdatera kontaktuppgifter
  • säga upp förskoleplats

Närvaroregistrering i förskola (Tempus)

Saknar du e-legitimation?

Säg upp plats via webbformulär

Om du vill ha formuläret hemskickat, kontakta placeringsassistent.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus