Startsida Umeå kommun
Händer, illutsration

Förskola på finska och samiska

Du eller någon du känner kanske tillhör en nationell minoritet som till exempel sverigefinnar eller samer? Umeå kommun har skyldigheter att skydda och främja ditt språk och din kultur, och barnen har rätt till förskola, helt eller delvis på finska eller samiska.

Vad kan barnet ha för nytta av det?

Många studier har visat att flerspråkiga barn som tidigt får möjlighet att lära sig två eller fler språk har glädje av det resten av livet. De är ofta mer flexibla i sitt tänkande än barn som pratar ett språk och de har lättare att lära sig fler språk. Barn som har två språk har lättare att se orsaker och samband – något som gynnar lärandet i allmänhet.

Värdefullt för både individen och samhället

För barn som tillhör en nationell minoritet kan det vara betydelsefullt att få en större förståelse för sin kultur och tillhörighet. Att lyfta fram de nationella minoriteternas språk och kultur är positivt för samhället.

Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att stödja de mänskliga rättigheterna.