Startsida Umeå kommun

Finska förskoleavdelningar

I stadsdelen Sofiehem finns förskoleavdelningen Gul. Här är alla pedagoger finsktalande och barnen uppmuntras att prata finska med varandra. Avdelningen Grön är delvis finsktalande.

Gul är en av förskolan Lundagårds sex avdelningar, alla med åldersblandade barngrupper 1–5 år. På Gul är den röda tråden det finska språket. Genom sagor och berättelser, rim och ramsor, klassisk barnlitteratur, sånger och musik, teman, färger, svåra ord med mera får barnen möjlighet att behålla och utveckla sitt modersmål med sin mångkulturella identitet.

Läs mer på Lundagårds förskolas webbplats

De finska, sverigefinska och svenska traditionerna och högtiderna uppmärksammas i samarbete med föräldrarna. Barnen deltar också i olika gruppaktiviteter tillsammans med barn från de andra avdelningarna där det talas svenska. På så sätt fördjupas barnens kunskaper i finska samtidigt som de får en daglig och naturlig tillgång även till svenskan.

Finsk flagga
Kontakt

För att Umeå kommun ska kunna planera verksamheten vill vi att du som vårdnadshavare gör din anmälan så tidigt som möjligt efter barnets födelse. Ju tidigare anmälan görs, desto större är möjligheten att tillgodose behov.

Kontakta pedagogiska placeringsenheten

Information om verksamheten

Erika Eriksson
rektor
090-16 19 90
070-560 04 06
erika.eriksson@umea.se

Avdelning gul
090-16 19 91Anmäl behov

Anmäl behov via webben

Fyll i webbansökan där du väljer Förskolan Lundagård Finsk under område Sofiehem.

Sidan har granskats 2020-01-09

Sidans kortadress: www.umea.se/forskolafinska