Startsida Umeå kommun

Suomenkielinen esiopetus

Kuulutko itse tai kuuluuko joku lähipiirissäsi ruotsinsuomalaisten kansalliseen vähemmistöön? On tärkeää, että saat sinulle kuuluvaa tietoa niin lain sisällöstä, kunnan velvollisuudesta suojella ja edistää omaa äidinkieltäsi ja kulttuuriasi kuin mahdollisuuksistasi suomenkieliseen esiopetukseen.

Asia on näin:

Uumajan kunta kuuluu kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskevan lain mukaan saamen ja suomen kielen hallintoalueeseen.

Mitä tämä merkitsee sinulle ja lapsillesi käytännössä?

Se tarkoittaa muun muassa sitä, että Uumajan kunnan tulee tiedottaa sinulle oikeuksistasi. Lapsille se merkitsee myös sitä, että heillä on oikeus joko täysin tai osittain suomenkieliseen esiopetukseen.

Mitä hyötyä tästä voi olla lapselle?

Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että monikieliset lapset, jotka saavat varhain mahdollisuuden oppia kaksi kieltä tai jopa useamman, saavat siitä iloa lopuksi elämäänsä. Kaksikielisyys auttaa lasta ajattelemaan luovasti ja joustavasti. Ajan myötä kaksikielisyys avartaa lapsen ajattelua ja kokemuksia ja aukaisee ovia monipuolisiin sosiaalisiin kontakteihin. Kaksikielisyydestä on siis niin kielellistä, sosiaalista kuin ajattelun kehittymiseen liittyvää etua. (Poimittu Folktingetin julkaisusta "Ge ditt barn en gåva – Anna lapsellesi lahja.”)

Rikkaus sekä yksilölle että yhteiskunnalle

Kansalliseen vähemmistöön kuuluvalle lapselle voi olla suuri merkitys, että hän oppii ymmärtämään syvällisemmin omaa kulttuurillista identiteettiään ja juuriaan. Kansallisten vähemmistöjen kielten ja kulttuurin näkyväksi tekeminen rikastuttaa myös yhteiskuntaa. Kansallisten vähemmistöjen suojelun kehittäminen on osa ihmisoikeuksien vaalimiseksi tehtävää työtä Ruotsissa.