Startsida Umeå kommun

Nattöppen verksamhet för barn

Kväll-, natt- och helgomsorg är till för barn 1–12 år vars föräldrar arbetar på obekväm tid. Nattöppen verksamhet finns på Aftonstjärnan som ligger på Berghem, Skidspåret 6, Umeå.

För att ha rätt till en plats måste behovet av omsorg på obekväm tid vara i snitt två tillfällen i månaden. Båda föräldrarna måste arbeta obekväm tid samtidigt. Plats på nattöppen förskola beviljas inte om en av föräldrarna är ledig, sjukskriven eller föräldraledig.

Läs mer under Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid (pdf)

Ansök om plats

Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid med tillhörande schema för vistelsetid

Anmälan vid förändrade förhållanden

Kontakta den rektor där ditt barn just nu får omsorg. Du behöver också fylla i blanketten Schema för vistelse på obekväm tid, som ligger med i ansökan.

Resor till och från verksamheten

Föräldrar ordnar själva transport till och från nattöppen förskola. Skolbarn har rätt till skolskjuts till och från skolan/nattöppen verksamhet.

Mer information

Öppettider

Vardagar, klockan 17.30 – 07.30

Helger, hela dygnet till vardagsmorgon klockan 07.30

Hitta till Aftonstjärnan (eniro.se)

Läs mer om Aftonstjärnan

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-05-13

Sidans kortadress: www.umea.se/nattoppet