Startsida Umeå kommun

Öppettider och vistelsetider

Öppettider

Vi erbjuder förskola klockan 06.30−18.30.

Öppettiderna kan variera från verksamhet till verksamhet utifrån olika familjers behov. Om du har behov av andra öppettider än vad verksamheten för tillfället har, prata med förskolans rektor.

Om du arbetar kvällar, nätter och helger kan du ansöka om nattöppen verksamhet för barnet.

Läs mer om nattöppen verksamhet

Vistelsetider

För att ha rätt till en plats är ett riktmärke att barnet vistas i förskolan 15 timmar/vecka. Undantagen är sommar- och jullov. Utan särskilda skäl accepteras högst en månads frånvaro för att få behålla platsen. Ta kontakt med ansvarig rektor vid planering av längre ledighet.

Läs mer om vistelsetider under Vem har rätt till förskola

Sommaröppen förskoleverksamhet

De flesta förskolor är stängda veckorna 28-31. Under dessa veckor erbjuder vi barn som har behov av tillsyn en plats i någon av våra sommaröppna förskolor. Barnet får plats i den förskola som ligger närmast hemmet. För att få plats i sommarverksamheten krävs att samtliga vårdnadshavare arbetar eller studerar under den aktuella perioden. Undantag kan göras vid särskilda skäl.

Alla föräldrar med barn i förskoleverksamhet får en förfrågan av ordinarie personal om vilka behov av förskola som finns under sommaren. Kontakta din ordinarie förskola för mer information om vad som gäller.

Fristående förskolor erbjuds att samverka med de kommunala förskolorna. Rektor på fristående förskola beslutar om rätt till plats på den sommaröppna kommunala verksamheten.

Stängt vid planeringsdagar

Förskolorna har stängt fyra heldagar per år för personalens kompetensutveckling. Under stängningsdagarna måste du själv ordna tillsyn för barnet.

Din förskoleavgift minskar inte på grund av planeringsdagar.

För att få veta vilka stängningsdagar som gäller måste du kontakta personalen vid förskolan eftersom det kan variera mellan olika verksamheter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus