Startsida Umeå kommun

Förskola på finska

I stadsdelen Sofiehem finns förskolan Lundagård med två avdelningar på finska. Här är alla pedagoger finsktalande och barnen uppmuntras att prata finska med varandra.

Genom sagor och berättelser, rim och ramsor, klassisk barnlitteratur, sånger och musik, teman, färger, svåra ord med mera får barnen möjlighet att behålla och utveckla sitt modersmål med sin mångkulturella identitet.

Fördjupade kunskaper

De finska, sverigefinska och svenska traditionerna och högtiderna uppmärksammas i samarbete med föräldrarna. Barnen deltar också i olika gruppaktiviteter tillsammans med barn från de andra avdelningarna där det talas svenska. På så sätt fördjupas barnens kunskaper i finska samtidigt som de får en daglig och naturlig tillgång även till svenskan.

Läs mer på Lundagårds förskolas webbplats

Ansök om plats i e-tjänsten

Notera i e-tjänsten: Välj område Ålidhem, Välj sedan Förskolan Lundagård Finsk.

För frågor om ansökan kontakta Pedagogiska placeringsenheten

Finsk flagga
Kontakt

Erika Eriksson
rektor
090-16 19 90
070-560 04 06
erika.eriksson@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-07-24

Sidans kortadress: www.umea.se/forskolafinska