Startsida Umeå kommun

Samisk förskola

Sedan höstterminen 2017 har Umeå kommun en samisk förskola för barn mellan 1–5 år. Förskolan ligger för närvarande på stadsdelen Berghem och delar lokaler med Aftonstjärnan (nattis).

Genom ökade kunskaper om sin samiska tillhörighet, dess språk och kultur kan barnets identitet och självkänsla stärkas. Det medför också större möjligheter för barnet att kommunicera med fler människor i sin omgivning.


Kontakt

För att Umeå kommun ska kunna planera förskoleverksamhet på samiska vill vi att du som vårdnadshavare gör din intresseanmälan så tidigt som möjligt efter barnets födelse.

Kontakta barnplacerare

Viktoria Huhtasaari
förskolechef
viktoria.huhtasaari@umea.se

Ansökan via webb

Anmäl behov via webben

Fyll i en webbansökan där du på sidan 3 anger i rutan "Extra info som har betydelse för placering" att du önskar förskola på finska eller samiska.

Sidan har granskats 2019-02-18

Sidans kortadress: www.umea.se/forskolasamiska