Startsida Umeå kommun

Anmälan till sommaröppen förskola eller fritids senast 9 maj

Från 8 juli till 2 augusti, vecka 28 – 31, är alla förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem stängda. Sommaröppen verksamhet finns istället på tre enheter i centrala Umeå och en på respektive ort: Hörnefors, Obbola samt Täfteå. Den sommaröppna verksamheten är endast till för redan inskrivna barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritids.

Anmälan och intyg

Anmälan till sommarverksamhet på förskola eller fritidshem under veckorna 28 till och med 31 kan göras om vårdnadshavare - båda vid gemensam vårdnad - förvärvsarbetar/studerar eller om det finns särskilda skäl.

Intyg om särskilda skäl begär du av den förskolechef eller rektor där ditt barn har sin nuvarande placering. Arbetar/studerar du veckorna 28-31 begär du intyg från din arbetsgivare/studieorganisatör där det framgår att du kommer att tjänstgöra/studera de dagar du anmält plats på sommaröppen förskola/fritidshem. Anställnings-/arbetsgivar/studieintyg eller schema styrker inte arbete/studier under dessa veckor och kommer inte att godkännas. Saknas rätt intyg är anmälan inte fullständig och plats kommer inte erbjudas.

Med vårdnadshavares arbete avses att arbetet motsvarar en ersättning för minst 16 timmars arbete per vecka. Med studier avses att studierna är berättigade till studiestöd enligt CSN:s regler med undantag för SFI (svenska för invandrare). Omfattningen ska vara minst 50 % eller motsvara minst 15 högskolepoäng. 

Behöver du hjälp med din anmälan kontaktar du personalen i din förskola eller skola. Anmälan ska vara inkommen senast den 9 maj. Besked om placering får du efter den 16 maj.

Har du några frågor, kontakta i första hand din förskola eller ditt fritidshem.

Välkommen med din anmälan!

Kontakt

Pedagogiska placeringsenheten

sommaroppet@umea.se

Besökstid:

Måndag–fredag, 10–12

Besöksadress:

Renmarkstorget 15
Hitta hit

Postadress:

Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå

Mer information

Sista dag för anmälan till sommaröppen förskola/frtidshem var 9 maj.

Har behov av plats uppstått därefter kontaktar du förskolechef/rektor där ditt barn är placerat för mer information.

Sidan har granskats 2019-07-03

Sidans kortadress: www.umea.se/sommarforskola