Startsida Umeå kommun
Skolelever

Förskoleklass

Det år barnet fyller 6 år inträder skolplikten och förskoleklass blir då obligatoriskt för alla barn. Förskoleklassen omfattar minst 15 timmar per vecka och styrs av grundskolans Läroplan Lgr11. Du som vårdnadshavare har då möjlighet att söka skola för ditt barn.

När det är dags att göra en ansökan skickas skriftlig information till vårdnadshavare till barn som fyller 6 år under det aktuella året och som är folkbokförda i Umeå kommun.

Utbildningsspår från förskoleklass till och med årskurs 6

Elever som går i förskoleklass samt låg- och mellanstadium har ett planerat utbildningsspår från förskoleklass till årskurs 6 vilket ger förutsättningar för sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven under hela låg- och mellanstadiet.

Ett utbildningsspår kan innebära att grundskoleutbildningen för en elev under låg- och mellanstadiet kan genomföras vid en eller flera skolenheter. Vid byte av skola inom elevens utbildningsspår görs inget skolval.

Inflyttad till Umeå kommun

Om eleven flyttar in till kommunen ska en ansökan via blankett lämnas in till Pedagogiska placeringsenheten. Om eleven önskar börja på en fristående skola ska ansökan göras direkt till denna skola.

Ansökan och inloggning

E-tjänsten för ansökan är nu stängd

Logga in med e-legitimation för att

  • Ansöka om förskoleklass
  • Uppdatera kontaktuppgifter
Kontakt

Pedagogiska placeringsenheten

Mailkontakt:
ppe@umea.se

Besökstid:
Måndag–fredag kl. 10–12

Renmarkstorget 15       Hitta hit

Postadress:

Umeå Kommun            Pedagogiska placeringsenheten 901 84 Umeå

Sidan har granskats 2019-02-15

Sidans kortadress: www.umea.se/grundskola

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.