Startsida Umeå kommun

Hur beräknas avgiften

Avgiften beräknas utifrån den inkomst hushållet har. Vi tillämpar den statliga maxtaxan, vilket innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften får bli. Du betalar avgift 12 månader per år oavsett ledighet och semester.

Avgifterna gäller för både den kommunala förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg, samt för de flesta fristående verksamheterna.

När barn från samma hushåll går i både kommunal och fristående verksamhet måste du som vårdnadshavare meddela detta till kommunens placeringsassistent och den fristående verksamheten för att undvika att fel avgift tas ut.

Vårdnadshavare till barn med växelvis boende kan få delad faktura.

Läs mer om delad faktura

Barn till föräldralediga

Barn till föräldralediga har rätt till plats på fritidshem 10 timmar per vecka, 2 timmar efter skoldagens slut tom med årskurs 3. Under grundskolans lovdagar är barnet ledig och vistas inte på fritidshemmet.

Beräkning av avgift

Vid beräkning av avgift kallas det yngsta barnet för barn 1, det näst yngsta för barn 2 och så vidare. Du betalar avgift för högst tre barn.

Avgifter för fritidshem och pedagogisk omsorg, barn 6–12 år

Barn

Andel av inkomst

Högsta avgift per månad

Barn 1

2 procent av inkomsten

950 kr

Barn 2

1 procent av inkomsten

475 kr

Barn 3

1 procent av inkomsten

475 kr

Barn 4

Ingen avgift

0 kr

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.