Startsida Umeå kommun
Visa meny

Grundskola

I Umeå kommun finns det cirka 50 grundskolor med varierande årskurser från förskoleklass till årskurs 9. Inför årskurs 7 finns det möjlighet att ansöka till de högstadieskolor som finns inom Umeå kommun. Om eleven redan går på en skola som har högstadium och vill fortsätta där behövs ingen ansökan, eleven har då en garanterad plats vid denna skola.

Om det är fler sökanden än det finns platser eller om vårdnadshavaren inte gör en ansökan placeras eleven i en skola enligt de fastställda urvalskriterierna.

I de fall som eleven har längre än 3 km mellan bostaden och skolan upp till årskurs 3 samt om det är längre än 4 km mellan bostaden och skolan för elever som går årskurs 4–9 finns rätt till skolskjuts till den reserverade/anvisade skolskjutsskolan.

Maja Beskowskolan, ny kommunal högstadieskola

Den centralt belägna Maja Beskowskolan öppnar ht 2019 för årskurs 7. Denna skola är ett viktigt tillskott för att möta det ökande antalet elever i grundskola och gymnasium. Efter hand kommer sdkolan att utökas med fler klasser och årskurserna 8 och 9.

Utbildningsspår från förskoleklass till och med årskurs 6

Elever har ett planerat utbildningsspår från förskoleklass till årskurs 6 vilket ger förutsättningar för sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven under hela låg- och mellanstadiet.

Ett utbildningsspår kan innebära att grundskoleutbildningen för en elev under låg- och mellanstadiet kan genomföras vid en eller flera skolenheter och vid  byte av skola inom elevens utbildningsspår görs inget skolval.

Modersmålsundervisning

Ett barn har rätt till modersmålsundervisning om minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska, och använder detta språk i sitt dagliga umgänge med barnet. Läs mer om modersmålsundervisning

Byta grundskola

I de fall eleven önskar byta skola i årskurs 2–6 och 8–9 ska en ansökan lämnas in direkt till den skola som önskas. Rektor på denna skola (mottagande skola) är den som beslutar om placering utifrån de lediga platser som finns på skolan.  Om byte önskas för förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 7 ska ansökan göras till Pedagogiska Placeringsenheten via blankett, se nedan.

Ansökan till kommunal skola

Inflyttad till Umeå

Du som är på väg att flytta till Umeå och ska skicka in en ansökan till Umeå kommun, Pedagogiska placeringsenheten, 901 84 Umeå för ansökan till förskoleklass, årskurs 1 eller årskurs 7. För övriga årskurser ska ansökan skickas till den önskade skolan för beslut av rektor. Kravet för att få en skolpacering är att eleven är folkbokförd i Umeå Kommun.

Ansökan till kommunal skola

Kontakt

Rektorer


Pedagogiska
Placeringsenheten (PPE)

Mailadress vid skolfrågor:
ppe@umea.se

Telefontid för skolfrågor:
Måndag - Fredag kl. 10–12
Tel: 090-16 66 50

Telefontid placeringsassistent:
Måndag - Fredag kl. 10-12
se kontaktuppgifter ovan till PPE

Besökstid:
Måndag – Fredag kl. 10–12

Besöksadress:
Renmarkstorget 15     Hitta hit

Postadress:
Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå