Startsida Umeå kommun

Ansökan, söka skola

Du som har ett barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 med skolstart hösten 2020 har möjlighet att söka kommunal eller fristående skola. Alla barn som fyllt eller fyller sex år har skolplikt i förskoleklass. Registrera era önskemål om skolplacering 7- 20 januari 2020.

Ni ska registrera önskemål om skola i e-tjänsten även om ni ställt barnet i kö till fristående skola. Detta är särskilt viktigt om ni söker till både fristående och kommunal skola så att rangordningen av era önskemål framgår.

Om ditt barn ska flytta till Umeå kommun eller inom kommunen kan du söka skola under sökperioden via e-tjänst. Läs om flytta till eller inom Umeå kommun.

Se en kort film om att söka skola här nedan.

Öppet hus inför sökperiod

Flera skolor erbjuder öppet hus i november eller december. Passa på att se lokalerna och träffa rektor, lärare och ta del av information om skolan. Se tider för öppet hus.

Sökperiod 7 januari–20 januari

Registrera era önskemål i kommunens e-tjänst under perioden 7 januari–20 januari 2020.  Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavare signera för att ansökan ska vara giltig. Om båda har e-legitimation är det enklast att använda e-tjänsten. 

Nedanstående tjänster öppnas för registrering januari 2020

Ansökan med e-legitimation till förskoleklass och årskurs 7
Ansökan utan e-legitimation för förskoleklass och årskurs 7 

Kontakta Pedagogiska placeringsenheten om

  • ni behöver hjälp för att använda e-tjänsten Söka skola
  • du och ditt barn har skyddad identitet.

Ditt barn får en skolplacering även utan ansökan

Alla som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 får en skolplacering även om ni som vårdnadshavare inte registrerar några önskemål under sökperioden. Det sker då utifrån beslutade urvalskriterier på en skola i närområdet eller dit skolskjuts anordnas. Läs om urvalskriterier.

Skolskjuts erbjuds till:

  • elev i förskoleklass och årskurs 1–3 som har tre km mellan hem och skola,
  • elev i årskurs 4–9 som har fyra km mellan hem och skola.

Om ert barn reda går på en skola som har högstadium och vill fortsätta på samma skola behöver ni inte göra en ansökan. Barnet har då en garanterad plats på skolan. Se skolor med placeringsförtur.

Vad händer om vi inte ansöker i tid?

Om ni ansöker efter 20 januari kommer ansökan hanteras som en bytesansökan till önskad skola och kommer att behandlas först när övriga skolplaceringarna är klara och sker i mån av plats.

Hur gör man om vi ska flytta inom kommunen efter att sökperioden till skola är slut?

Om ni som vårdnadshavare kommer att flytta och kan komplettera er ansökan till skola under sökperioden med framtida hyreskontrakt eller köpekontrakt med barnets nya folkbokföringsadress kan hänsyn tas till det.  

Kan vi ange önskemål om klass, grupp eller lärare i ansökan?

Nej. Ansökan gäller endast önskemål om skola. När eleven är placerad i en skola är det rektor som beslutar om organisering av verksamheten.

Vi har gjort en ansökan och ångrar oss. Vad göra?

Placering på skola sker utifrån önskemål som lämnats under sökperioden i enlighet med gällande urvalskriterier.

Vill du ändra ansökan efter att ansökningsdatumet passerat ska du fylla i Ansökan till/byte av kommunal grundskola. Önskemål som ändras efter att ansökningsdatumet passerat kommer att behandlas först när övriga skolplaceringarna är klara.

Har vi inte en garanterad plats på den skola där vårt barn redan idag har en del av sin undervisning?

Nej. Om ni vill önska plats på den skolan ska ni göra en ansökan i e-tjänsten Söka skola.

Hur gör man om barnet av medicinska eller andra skäl måste gå på en specifik skola?

Om ett barn av synnerliga skäl endast kan få undervisning på en specifik skola kan barnet, efter ansökan från vårdnadshavare, få förtur till placering på sökt skola. Beslut om förtur sker restriktivt och endast när det inte är möjligt att få undervisning på annan skola än den sökta skolan. Läs om ansökan om förtur under urvalskriterier.

Hur ansöker vi om uppskjuten skolplikt till förskoleklass?

Läs om uppskjuten skolplikt.

Kan barnet tappa sin plats på skola om barnet inte kommer till skolstart?

För att behålla sin placering i kommunal grundskola måste eleven ta platsen i anspråk inom 14 dagar efter det ett hösterminen startat. Det innebär att eleven måste befinna sig på skolan. Om placerad elev varit frånvarande utan giltiga skäl mer än 14 dagar kan platsen erbjudas till annan elev. Den första eleven placeras då på en närområdesskola eller på elevens reserverade skola om närområdesskola inte finns.

Kontakt Pedagogiska placeringsenheten

Telefontid:
Måndag–Fredag, klockan 10–12
ppe@umea.se
090-16 66 50

Besökstid:
Måndag-Fredag klockan 10-12
Måndag-Tisdag klockan 13-16
Renmarkstorget 15   hitta hit

Postadress:
Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå

Sidan har granskats 2019-11-05

Sidans kortadress: www.umea.se/sokaskola