Startsida Umeå kommun

Ansökan om skolbyte

Ansökan om skolbyte kan ske under hela läsåret.

Pedagogiska placeringsenheten tar emot alla ansökningar till kommunal skola oavsett årskurs. För att en ansökan om skolbyte ska vara giltig måste båda vårdnadshavare skriva under.

Ansökan om skolbyte kommunal skola

Om det är fler sökande till en skola än det finns platser hanteras bytesansökningar utifrån relativ närhet. 

Ni får bekräftelse om bytesplacering via mejl. Om ni lämnat in ett önskemål om byte och ångrar er måste ni omgående meddela oss att ni drar tillbaka er ansökan.

Om ditt barn går på en skola som inte är F-6 eller F-9

Om ditt barn går på en skola som inte har alla årskurser upp till årskurs 6 så placeras barnet enligt ett förutbestämt utbildningsspår. Om du vill söka till en annan skola så ansöker du om ett skolbyte.

Ny folkbokföringsadress

Om ditt barn får en ny folkbokföringsadress ska ansökan styrkas med köpes- eller hyreskontrakt. Läs mer om flytta till eller inom Umeå kommun.

Söka till fristående skola?

Om du önskar att ditt barn ska börja på en fristående skola gör ni ansökan direkt till den skolan oavsett om det gäller förskoleklass eller årskurserna 1–9.

Du hittar samtliga fristående skolor här.

Se karta

Kontakt Pedagogiska placeringsenheten

Pedagogiska placeringsenheten
ppe@umea.se

Telefontid

Måndag, onsdag, fredag, klockan 10-12

090-16 66 50

Besökstider

Måndag–fredag, klockan 8–12
Måndag, tisdag, torsdag,
klockan 13–16

Renmarkstorget 15

Hitta hit

Postadress

Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå