Startsida Umeå kommun

Byta skola alla årskurser

Byta till kommunal skola?

Ansökan om att byta skola i alla årskurser kan ske under hela läsåret.

Pedagogiska placeringsenheten tar emot alla ansökningar till kommunal skola oavsett årskurs.
För att en ansökan om att byta skola ska vara giltig måste båda vårdnadshavare skriva under.

Ansöka om att byta skola till kommunal skola

Om det är fler sökande till en skola än det finns platser hanteras ansökningar om byte av skola utifrån relativ närhet. 

Ni får bekräftelse om bytesplacering via mejl. Om ni lämnat in ett önskemål om byte och ångrar er måste ni omgående meddela oss att ni drar tillbaka er ansökan.

Placering på de lediga platser som finns i Umeå Kommun inför kommande läsår 2020/21 görs vid vissa placeringstillfällen för Förskoleklass, Årskurs 1 och Årskurs 7 enligt nedan:

Förskoleklass: Nästa placeringsomgång beräknas vara klar 30 juni för de ansökningar som inkommit senast den 22 juni.
Årskurs 1: Nästa placeringsomgång beräknas vara klar den 30 juni för de ansökningar som inkommit senast den 22 juni.
Årskurs 7: Nästa placeringsomgång beräknas vara klar den 30 juni för de ansökningar som inkommit senast den 22 juni.

Om du inte har fått något besked om ny placering så kvarstår den tidigare skolplaceringen. Ansökan till fritidshem ska göras via e-tjänsten efter att ni fått en ny skolplacering. Nästa placeringsomgång inför läsårsstart beräknas genomföras under vecka 33, ingen ny skolansökan behöver göras.

Om ditt barn går på en skola som är F-2, F-3 eller F-5

Om ditt barn går på en skola som inte har alla årskurser upp till årskurs 6 så placeras barnet enligt ett förutbestämt utbildningsspår. Om du vill söka till en annan skola så ansöker du om att byta skola.

Ny folkbokföringsadress

Om ditt barn får en ny folkbokföringsadress ska ansökan styrkas med köpes- eller hyreskontrakt. Läs mer om flytta till eller inom Umeå kommun.

Byta till fristående skola?

Om du önskar att ditt barn ska börja på en fristående skola gör ni ansökan direkt till den skolan oavsett om det gäller förskoleklass eller årskurserna 1–9.

Du hittar samtliga fristående skolor här.

Se karta

Kontakt Pedagogiska placeringsenheten

Pedagogiska placeringsenheten
ppe@umea.se

Telefontid 

Måndag–Fredag klockan 10-12

090-16 66 50

Kundtjänst på Renmarkstorget är tillfälligt stängt för besök. Maila oss eller ring på vår telefontid ovan.

Postadress

Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå