Startsida Umeå kommun

Byta skola alla årskurser

Byta till kommunal skola?

Ansökan om att byta skola i alla årskurser kan ske under hela läsåret.

Pedagogiska placeringsenheten tar emot alla ansökningar till kommunal skola oavsett årskurs. För att en ansökan om att byta skola ska vara giltig måste båda vårdnadshavare skriva under.

Ansöka om att byta skola till kommunal skola

Om det är fler sökande till en skola än det finns platser hanteras ansökningar om byte av skola utifrån relativ närhet. 

Ni får bekräftelse om bytesplacering via mejl. Om ni lämnat in ett önskemål om byte och ångrar er måste ni omgående meddela oss att ni drar tillbaka er ansökan.

Om ditt barn går på en skola som är F-2, F-3 eller F-5

Om ditt barn går på en skola som inte har alla årskurser upp till årskurs 6 så placeras barnet enligt ett förutbestämt utbildningsspår. Om du vill söka till en annan skola så ansöker du om att byta skola.

Ny folkbokföringsadress

Om ditt barn får en ny folkbokföringsadress ska ansökan styrkas med köpes- eller hyreskontrakt. Läs mer om flytta till eller inom Umeå kommun.

Byta till fristående skola?

Om du önskar att ditt barn ska börja på en fristående skola gör ni ansökan direkt till den skolan oavsett om det gäller förskoleklass eller årskurserna 1–9.

Du hittar samtliga fristående skolor här.

Se karta

Kontakt Pedagogiska placeringsenheten

Pedagogiska placeringsenheten
ppe@umea.se

Telefontid 

Måndag–Fredag klockan 10-12

090-16 66 50

Kontoret på Renmarkstorget är tillfälligt stängt för besök, du kan istället ringa

Måndag, tisdag, torsdag, klockan 8–12, 13–16
Onsdag och fredag, klockan 8–12

090-16 66 52

Postadress

Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå