Startsida Umeå kommun

Du som flyttar till eller inom Umeå kommun

Om du och ditt barn flyttar till eller inom Umeå kommun och du vill att ditt barn ska få en skolplacering ska du kunna styrka din ansökan med ett kontrakt.

Sök skolplacering i god tid, gärna 2 månader innan skolstart. 

Enligt folkbokföringslagen ska du vara folkbokförd där du är bosatt, det vill säga där du regelbundet har din dygnsvila. Uppstår det misstanke om att du är felaktigt folkbokförd anmäls det till Skatteverket för utredning.

Pedagogiska placeringsenheten tar emot alla ansökningar till kommunal skola. Klicka på länken här nedan för att lämna era önskemål. Ansökan behöver undertecknas av samtliga vårdnadshavare.

Ansök till kommunal skola

Söka till förskoleklass eller årskurs 7 inför nästa läsår

Om ditt barn får en ny folkbokföringsadress inför nästa läsår kan ni ansöka om skola under sökperioden 7-20 januari via kommunens e-tjänst, se på sidan Ansökan, söka skola. Ansökan ska styrkas med köpes- eller hyreskontrakt som visar datum för inflyttning och ny folkbokföringsadress. Skicka kopia på kontraktet med ditt barns namn till Pedagogiska placeringsenheten senast 20 januari.

Om det är fler sökande till en skola än det finns platser sker placering utifrån relativ närhet.

Kontakta Pedagogiska placeringsenheten om

  • ni behöver hjälp för att använda e-tjänsten Söka skola (öppen 7-20 januari 2020)
  • du och ditt barn har skyddad identitet.

Söka till fristående skola?

Om du önskar att ditt barn ska börja på en fristående skola gör ni ansökan direkt till den skolan oavsett om det gäller förskoleklass eller årskurserna 1–9.

Du hittar samtliga fristående skolor här.

Se karta

Barn som är folkbokförd i annan kommun

Om ert barn är folkbokförd i en annan kommun och ni söker kommunal skola i Umeå kommun kommer ansökan att behandlas sist, efter ansökningar från boende i Umeå kommun. På grund av att Umeå kommun växer snabbt är möjligheten att ta emot elever som bor i andra kommuner begränsad och det sker bara i undantagsfall. Beslut om mottagande av elev från annan kommun fattas för ett läsår i taget vilket innebär att ni måste göra en ny ansökan inför varje läsår.

Ny i Sverige

Vårdnadshavare eller kontaktperson till nyanlända barn och ungdomar ska vända sig till Mottagningsenheten vid Kompetencentrum för flerspråkighet för inskrivning och kartläggning. Mer information gällande nyanlända barn och elever.

Kontakt Pedagogiska placeringsenheten

Telefontid:
Måndag–Fredag, klockan 10–12
ppe@umea.se
090-16 66 50

Besökstid:
Måndag-Fredag klockan 10-12
Måndag-Tisdag klockan 13-16
Renmarkstorget 15   hitta hit

Postadress:
Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå

Mer information