Startsida Umeå kommun

Du som flyttar till eller inom Umeå kommun

Om du och ditt barn flyttar till eller inom Umeå kommun och du vill att ditt barn ska få en skolplacering utifrån framtida adress ska du kunna styrka din ansökan med ett kontrakt.

Gör din ansökan om skolplacering i god tid. 

Enligt folkbokföringslagen ska du vara folkbokförd där du är bosatt, det vill säga där du regelbundet har din dygnsvila. Uppstår det misstanke om att du är felaktigt folkbokförd anmäls det till Skatteverket för utredning.

Pedagogiska placeringsenheten tar emot alla ansökningar till kommunal skola. Ansökan behöver undertecknas av samtliga vårdnadshavare.

Ansök till kommunal skola

Om det är fler sökande till en skola än det finns platser sker placering utifrån relativ närhet.

Styrk din ansökan med kontrakt för ny adress

Ansökan ska styrkas med boendekontrakt som visar datum för inflyttning och ny folkbokföringsadress. Detta skickas till Pedagogiska placeringsenheten.

Kontakta Pedagogiska placeringsenheten om

  • ni behöver hjälp för att ansöka,
  • du och ditt barn har skyddad identitet.

Söka till fristående skola?

Om du önskar att ditt barn ska börja på en fristående skola gör ni ansökan direkt till den skolan oavsett om det gäller förskoleklass eller årskurserna 1–9.

Du hittar samtliga fristående skolor här.

Se karta

Barn som är folkbokförd i annan kommun

Om ert barn är folkbokförd i en annan kommun och ni söker kommunal skola i Umeå kommun kommer ansökan att behandlas sist, efter ansökningar från boende i Umeå kommun. På grund av att Umeå kommun växer snabbt är möjligheten att ta emot elever som bor i andra kommuner begränsad och det sker bara i undantagsfall. Beslut om mottagande av elev från annan kommun fattas för ett läsår i taget vilket innebär att ni måste göra en ny ansökan inför varje läsår.

Ny i Sverige

Vårdnadshavare eller kontaktperson till nyanlända barn och ungdomar ska vända sig till Mottagningsenheten vid Kompetencentrum för flerspråkighet för inskrivning och kartläggning. Mer information gällande nyanlända barn och elever.

Kontakt Pedagogiska placeringsenheten

Pedagogiska placeringsenheten
ppe@umea.se

Telefontid 

Måndag–Fredag klockan 10-12

090-16 66 50

Kundtjänst på Renmarkstorget är tillfälligt stängt för besök. Maila oss eller ring på vår telefontid ovan.

Postadress

Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå

Mer information