Startsida Umeå kommun

Välkommen till skolstart ht 2019/20.

På denna sida publiceras aktuell information inför skolstarten fortlöpande.    

Förskoleklass

Skolplacering till förskoleklass är nu klar

Skolplaceringarna är färdigställda utifrån de önskemål som inkommit under ansökningsperioden 7 januari–6 februari. På de skolor där det är fler sökanden än antalet platser har placeringarna genomförts utifrån de urvalskriterier som är fastställda i Umeå kommun.

Om ansökan är gjord efter den 6 februari
Skolplaceringar för de ansökningar som inkommit/inkommer efter ansökningsperioden hanteras utifrån de lediga platser som finns på respektive skola. Som ansökningsdatum för nyinflyttade räknas det datum som eleven är folkbokförd på en adress i Umeå Kommun och därmed genomförs skolplaceringen på de lediga platser som finns den dag som den nya folkbokföringsadressen är registrerad och kommit oss till handa.

Om eleven inte får plats på den önskade skolan
Om eleven inte får plats på den önskade skolan finns möjlighet att göra en ansökan om att få byta skola. Dessa ansökningar hanteras utifrån
de lediga platser som finns på respektive skola både inför skolstart och under innestående läsår. En ny ansökan måste göras för varje nytt läsår på nedanstående blankett.

Ansökan till kommunal skola


Om eleven vistas på fritidshem heltid
Om eleven är berättigad till skolskjuts men har en fritidshemsplats på heltid  erhålls inte skolskjuts till och från vistelsen på fritidshem. 
Observera därför att en anmälan/ansökan med schema därför måste inlämnas för de dagar som eleven inte är på fritidshem för att få skolskjuts. 
Anmälan görs på nedanstående blankett.

Anmälan/Ansökan om skolskjuts


Mer information finns här:

- Läsårstider

- Urvalskriterier

- Skolskjuts

- Modersmålsundervisning

- Specialkost

- Fritidshem


Årskurs 7

Skolplaceringarna är nu färdigställda utifrån de ansökningar som inkommit under ansökningsperioden 7 januari - 7 februari.
Placeringsbeskeden skickas ut via mail under vecka 13.

Ansökningar som inkommit efter den 6 februari
Skolplaceringar för de ansökningar som inkommit/inkommer efter ansökningsperioden hanteras fortlöpande varje månad. Om det är fler sökanden än antal lediga platser genomförs placeringarna utifrån de urvalskrierier som är fastställda i Umeå Kommun.

Om det finns behov av att byta skola ska en ansökan skickas in på
nedanstående blankett. Endast ett val behöver anges vid byte av skola.

Ansökan till kommunal skola


Kontakt

Rektorer


Pedagogiska
Placeringsenheten (PPE)

Mailadress vid skolfrågor:
ppe@umea.se

Telefontid skolfrågor:
Tisdagar kl. 10-12
Tel: 090-16 66 50

Telefontid placeringsassistent:
Måndag - Fredag kl. 10-12
se kontaktuppgifter PPE

Besökstid vecka 28-32:
Måndag–Fredag kl. 8–12

Besöksadress:
Renmarkstorget 15        Hitta hit

Postadress:
Umeå Kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå

Sidan har granskats 2019-07-02

Sidans kortadress: www.umea.se/skolstart