Startsida Umeå kommun

Skolstart höstterminen 2019/20

Här publiceras aktuell information inför skolstarten.    

Förskoleklass

Skolplaceringarna är färdigställda utifrån de ansökningar som inkommit under ansökningsperioden 7 januari–6 februari. På de skolor där det finns fler sökanden än antalet platser har placeringarna genomförts utifrån de urvalskriterier som är fastställda i Umeå kommun.

Ansökningar som inkommit efter 6 februari

Skolplaceringar för de ansökningar som inkommit/inkommer efter ansöknings­perioden hanteras utifrån de lediga platser som finns på respektive skola. Som ansökningsdatum för nyinflyttade räknas det datum som eleven är folkbokförd på en adress i Umeå kommun och därmed genomförs skolplaceringen på de lediga platser som finns den dag som den nya folkbokföringsadressen är registrerad och kommit oss till handa.

Om det är fler sökanden än antal lediga platser genomförs placeringarna utifrån de urvalskrierier som är fastställda i Umeå kommun.

Om det finns behov av att byta skola ska en ansökan skickas in. Endast ett val behöver anges vid byte av skola.

Om eleven inte får plats på den önskade skolan

Om eleven inte får plats på den önskade skolan finns möjlighet att göra en ansökan om att få byta skola. Dessa ansökningar hanteras utifrån de lediga platser som finns på respektive skola både inför skolstart och under innestående läsår. En ny ansökan måste göras för varje nytt läsår på nedanstående blankett.

Ansök till kommunal skola

Om eleven vistas på fritidshem heltid

Om eleven är berättigad till skolskjuts men har en fritidshemsplats på heltid  erhålls inte skolskjuts till och från vistelsen på fritidshem. Observera därför att en anmälan/ansökan med schema därför måste inlämnas för de dagar som eleven inte är på fritidshem för att få skolskjuts. Anmälan görs på nedanstående blankett.

Anmäl/ansök om skolskjuts

Årskurs 7

Skolplaceringarna är färdigställda utifrån de ansökningar som inkommit under ansökningsperioden 7 januari–6 februari.

Ansökningar som har kommit in efter 6 februari

Skolplaceringar för de ansökningar som inkommit/inkommer efter ansöknings­perioden hanteras fortlöpande varje månad. Om det är fler sökanden än antal lediga platser genomförs placeringarna utifrån de urvalskrierier som är fastställda i Umeå kommun.

Om det finns behov av att byta skola ska en ansökan skickas in på
nedanstående blankett. Endast ett val behöver anges vid byte av skola.

Ansök till kommunal skola

Kontakt

Pedagogiska
Placeringsenheten (PPE)

Mejladress vid skolfrågor:

ppe@umea.se

Telefontid vid skolfrågor:

Måndag–fredag, klockan 10–12
Telefon: 090-16 66 50

Telefontid placeringsassistent:

Måndag–fredag, klockan 10–12

Se kontaktuppgifter ovan till PPE.

Besökstid:

Måndag–fredag, klockan 10–12

Besöksadress:

Renmarkstorget 15

Hitta hit

Postadress:

Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå

Sidan har granskats 2019-08-14

Sidans kortadress: www.umea.se/skolstart