Startsida Umeå kommun

Information om skolplacering inför skolstart

Besked om skolplacering, förskoleklass och årskurs 7

Nu har du som vårdnadshavare fått besked om skolplacering på kommunal skola. Besked har skickats via mejl och sms (skickades 26 februari).

Om ditt barn har fått plats på en fristående skola och ni vill avsäga er plats på kommunal skola, kontakta Pedagogiska placeringsenheten.

Ansök om plats på fritids

Nu när skolplacering är klart kan ni ansöka om fritidshemsplats.

Läs mer och ansök om plats 

Information om skolskjuts

Om ditt barn behöver skolskjuts och ni behöver ansöka är det bra att göra det så tidigt som möjligt och senast en månad innan skolstart för att skolskjuts ska fungera från första skoldagen.

Barn som exempelvis bor växelvis på två adresser behöver ansöka om skolskjuts och lämna in schema i god tid för de tillfällen då fritidsplats inte ska nyttjas. Mängden ansökningar är stor inför skolstart och räkna med en månads handläggningstid för beslut om skolskjuts.

Läs mer om skolskjuts

Om ni inte fått plats på önskad skola

Om ert barn inte fått plats på den önskade skolan finns möjlighet att göra en ansökan om att byta skola. Ansökan ska vara undertecknad av båda vårdnadshavare. Nästa placeringsomgång startar vecka 12 (16 mars) så gör gärna bytesansökan så snart som möjligt.

Ansöka om att byta skola till kommunal skola

Ansökan gjord efter 20 januari

Om ni ansökt om skola efter 20 januari kommer den att hanteras som en bytesansökan till önskad skola. Dessa ansökningar behandlas vid nästa placeringsomgång vecka 12 (16 mars) på de lediga platser som finns. Placeringsbesked skickas enbart ut via mejl.

Information från skolan inför skolstart

Skolan arbetar under våren med personalbemanning och klassindelningar. Du som vårdnadshavare kommer att få information från skolan i god tid inför höstterminen så att du och ditt barn kan förbereda er inför skolstart.

Se skolans läsårstider

Läs mer om skolor på skolornas webbsidor

Kontakt Pedagogiska placeringsenheten

Pedagogiska placeringsenheten
ppe@umea.se

Telefontid 

Måndag–Fredag klockan 10-12

090-16 66 50

Kundtjänst på Renmarkstorget är tillfälligt stängt för besök. Maila oss eller ring på vår telefontid ovan.

Postadress

Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå

Sidan har granskats 2020-03-24

Sidans kortadress: www.umea.se/skolplacering