Startsida Umeå kommun

Placeringsbesked

Förskoleklass och årskurs 7

Skolplaceringarna färdigställs utifrån de ansökningar som kommit in under ansökningsperioden 7 januari–20 januari. Där det finns fler sökanden än antalet platser till kommunala skolor sker placeringar utifrån urvalskriterier.

I mars får samtliga vårdnadshavare meddelande via mejl eller sms vilken skola barnet har fått placering vid. Inga förhandsbesked kan ges innan dess. 

Observera att de fristående skolorna kan ha andra datum för antagning.

Ansökningar efter sökperioden

Ansökningar som kommer in efter sökperioden behandlas som en bytesansökan och placeras utifrån lediga platser på respektive skola. Ansökningsdatum för nyinflyttade räknas som det datum när eleven är folkbokförd på en adress i Umeå kommun och därmed genomförs skolplaceringen på de lediga platser som finns den dag som den nya folkbokföringsadressen är registrerad och kommit in.

Om eleven inte fått plats på den önskade skolan

Om eleven inte fått plats på den önskade skolan finns möjlighet för vårdnadshavare att göra en ansökan om att byta skola. Dessa ansökningar hanteras utifrån de lediga platser som finns på respektive skola både inför skolstart och under innestående läsår. Om vårdnadshavare tackar nej till plats avslutas ansökan.

Ansökan om byte av skola lämnas till Pedagogiska placeringsenheten och ska undertecknas av samtliga vårdnadshavare.

Ansök till kommunal skola

Förskoleklass och heltid på fritidshem

Om eleven är berättigad till skolskjuts men har en fritidshemsplats på heltid erbjuds inte skolskjuts till och från vistelsen på fritidshem. Därför är det viktigt att en ansökan om skolskjuts behöver innehålla ett schema för de dagar som eleven inte är på fritidshem för att få skolskjuts. Anmälan görs på nedanstående blankett.

Om ansökan av skolskjuts

Schema vid växelvis boende

Kontakt

Telefon- och besökstid:
Måndag–fredag, klockan 10–12
Mejl: ppe@umea.se

Telefon: 090-16 66 50

Besöks- och postadress:

Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
Renmarkstorget 15
901 84 Umeå

Hitta hit

Sidan har granskats 2019-10-03

Sidans kortadress: www.umea.se/skolstart