Startsida Umeå kommun

Information om skolplacering inför skolstart

Besked om skolplacering till förskoleklass samt årskurs 1 och 7

När ditt barn fått ny kommunal skolplacering får du som vårdnadshavare besked om detta via mejl.

Om ni inte fått plats på önskad skola

Om ditt barn på grund av platsbrist fått plats på någon annan skola än någon av de skolor ni önskat finns möjlighet att göra en ansökan om att byta skola. Ansökan ska vara signerad av samtliga vårdnadshavare.

Fritidshem

När du fått beskedet om skolplacering kan du ansöka om ny fritidsplats. Kom ihåg att du själv måste säga upp tidigare fritidsplacering om ditt barn inte behöver fritids på sin nya skola. Läs mer och ansök om plats

Plats på fristående skola

Om ditt barn också har fått plats på en fristående skola och ni vill avsäga er plats på kommunal skola, behöver ni meddela detta genom att fylla i och skicka in denna blankett.

Information om skolskjuts

Om ditt barn har rätt till skolskjuts och ni behöver ansöka är det bra att göra det så tidigt som möjligt och senast en månad innan skolstart för att skolskjuts ska fungera från första skoldagen.

Barn som exempelvis bor växelvis på två adresser behöver ansöka om skolskjuts och lämna in schema i god tid för de tillfällen då fritidsplats inte ska nyttjas. Mängden ansökningar är stor inför skolstart och räkna med en månads handläggningstid för beslut om skolskjuts.

Läs mer om skolskjuts

Om barnet uteblir från skolstart

Om inskriven elev inte kommer till skolstart och giltig frånvaroanmälan saknas, förloras skolplaceringen och platsen går vidare till en annan elev. Skolplikt gäller i förskoleklass och årskurs 1–9 för alla barn som är folkbokförda i Sverige. Kom därför ihåg att kontakta ppe@umea.se för vidare instruktioner i god tid före terminsstart om du vet att ditt barn inte ska gå på den skola där barnet fått sin placering.

Se skolans läsårstider

Läs mer om skolor på skolornas webbsidor

Kontakt

Kundtjänst på Renmarkstorget är tillfälligt stängt för besök. Mejla eller ring på vår telefontid.

Pedagogiska placeringsenheten
ppe@umea.se

Telefontid:
Måndag–fredag 10.00–12.00
090-16 66 50

Postadress
Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-10-09

Sidans kortadress: www.umea.se/skolplacering