Startsida Umeå kommun

Placeringsbesked

Förskoleklass och årskurs 7

Skolplaceringarna färdigställs utifrån de ansökningar som kommit in under ansökningsperioden 7 januari–20 januari. Där det finns fler sökande än antalet platser till kommunala skolor sker placeringar utifrån urvalskriterier.

I mars får du som vårdnadshavare meddelande via mejl eller sms vilken skolplacering ditt barn fått. Inga förhandsbesked kan ges innan dess. 

Observera att de fristående skolorna kan ha andra datum för antagning.

Ansökningar efter sökperioden

Om ni ansöker efter 20 januari kommer den att hanteras som en bytesansökan till önskad skola och behandlas först när övriga skolplaceringarna är klara och sker i mån av plats.

Ansökningsdatum för nyinflyttade räknas som det datum när eleven är folkbokförd på en adress i Umeå kommun och därmed genomförs skolplaceringen på de lediga platser som finns den dag som den nya folkbokföringsadressen är registrerad och kommit in.

Om eleven inte fått plats på den önskade skolan

Om eleven inte fått plats på den önskade skolan finns möjlighet för er som vårdnadshavare att göra en ansökan om att byta skola. Dessa ansökningar hanteras utifrån de lediga platser som finns på respektive skola både inför skolstart och under innestående läsår.

Ansökan om byte av skola lämnas till Pedagogiska placeringsenheten och ska undertecknas av båda vårdnadshavare.

Ansökan om byte av kommunal skola

Ansök om fritidshemsplats

När barnet har fått plats på en skola kan du anmäla ert behov av fritidshem. Läs mer om fritidshem och ansökan.

Kontakt Pedagogiska placeringsenheten

Pedagogiska placeringsenheten
ppe@umea.se

Telefontid 20 januari

Måndag–fredag, klockan 8–12, 13-16

090-16 66 50

Besökstider

Måndag–fredag, klockan 8–12
Måndag, tisdag, torsdag,
klockan 13–16

Renmarkstorget 15

Hitta hit

Postadress

Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå

Sidan har granskats 2019-10-17

Sidans kortadress: www.umea.se/skolstart