Startsida Umeå kommun

Reserverade skolor

Reserverad skola är

  • den skola elev placeras på när det inte finns någon närområdesskola
  • den skola dit skolskjuts anordnas till och från hemmet
  • den skola där eleven har placeringsförtur.

Reserverade skolor för förskoleklass

Reserverade skolor förskoleklass – skolområde Centrum-Norr

Reserverade skolor förskoleklass – skolområde Nord

Reserverade skolor förskoleklass – skolområde Syd

Reserverade skolor förskoleklass – skolområde Väst

Reserverade skolor förskoleklass – skolområde Öst

Närområde:

Förskoleklass:

Med ”närområde” menas för elever i Umeå kommun att elev i förskoleklass–åk 3 har minst en närområdesskola inom 3 km mellan hem och skola.

Årskurs 7

Med ”närområde” menas för elever i Umeå kommun att elev i åk 7 har minst en närområdesskola inom 4 km mellan hem och skola.

Närområdesskola:

De skolor som finns inom närområdet från elevens hem (=folkbokföringsadress).