Startsida Umeå kommun

Placeringsförtur till kommunal grundskola åk 7

Placeringsförtur innebär att om en elev går i åk 6 på en skola där det finns åk 7 så har eleven placeringsförtur till åk 7 på skolan. Om vårdnadshavare önskar att eleven ska fortsätta på den skolan behöver man inte lämna in en ansökan till skolan utan placeras till åk 7 på skolan automatiskt.

Placeringsförtur till åk 7, i enlighet med skollagen 10 kap 31 §, gäller för kommunens samtliga F–9-skolor och Storsjöskolan åk 3–9:

 • Carlhöjdsskolan
 • Ersängsskolan
 • Hagaskolan
 • Hörnefors Centralskola
 • Linblomman/Linneaskolan
 • Obbola skola
 • Sjöfruskolan
 • Storsjöskolan
 • Sävar skola
 • Västangård skola
 • Ålidhemsskolan