Startsida Umeå kommun

Reserverade skolor

När en elev inte har någon skola i närområdet erbjuds en reserverad plats på kommunal skola dit skolskjuts anordnas till och från hemmet. Till den skolan har eleven placeringsförtur. 

Geografiska områden i bokstavsordning och reserverade skolor för förskoleklass och för årskurs 7-9

Reserverade skolor med årskurs 7-9 på karta

Kontakt Pedagogiska placeringsenheten

Pedagogiska placeringsenheten
ppe@umea.se

Telefontid

Måndag, onsdag, fredag,
klockan 10–12

090-16 66 50

Besökstider

Måndag–fredag, klockan 8–12
Måndag, tisdag, torsdag,
klockan 13–16

Renmarkstorget 15

Hitta hit

Postadress

Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå