Startsida Umeå kommun

Reserverade skolor

Sidan är tyvärr inte uppdaterad än!

När en elev inte har någon skola i närområdet erbjuds en reserverad plats på kommunal skola dit skolskjuts anordnas till och från hemmet. Till den skolan har eleven placeringsförtur. 

Se geografiska områden och reserverade skolor för förskoleklass och för årskurs 7-9

Kontakt Pedagogiska placeringsenheten

Telefontid:
Måndag–Fredag, klockan 10–12
ppe@umea.se
090-16 66 50

Besökstid:
Måndag-Fredag klockan 10-12
Måndag-Tisdag klockan 13-16
Renmarkstorget 15   hitta hit

Postadress:
Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå