Startsida Umeå kommun

Reserverade skolor

När en elev inte har någon skola i närområdet erbjuds en reserverad plats på kommunal skola dit skolskjuts anordnas till och från hemmet. Till den skolan har eleven placeringsförtur. 

Geografiska områden i bokstavsordning och reserverade skolor för förskoleklass och för årskurs 7-9

Reserverade skolor med årskurs 7-9 på karta

Kontakt Pedagogiska placeringsenheten

Kundtjänst på Renmarkstorget är tillfälligt stängt för besök. Mejla eller ring på vår telefontid.

Pedagogiska placeringsenheten
ppe@umea.se

Telefontid:
Måndag–fredag 10.00–12.00
090-16 66 50

Postadress
Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus