Startsida Umeå kommun

Betyg och bedömning, IUP

Grundskolorna i Umeå kommun använder ett digitalt verktyg, Lärum, som ska hjälpa till med bland annat arbetet kring IUP, betyg och bedömning. IUP står för individuella utvecklingsplaner.

Lärum ska öka kvaliteten i skolan och underlätta samarbete, kommunikation, planering, genomförande, utvärdering och lärande. Vi vill också att det ska bli enklare för dig som vårdnadshavare att få ökad insyn, vara mer delaktig i ditt barns lärande och underlätta kommunikationen med skolan.

I Lärum finns information runt ditt barns skolgång samlat på ett och samma ställe, tillgängligt via webben med olika typer av enheter såsom datorer, läsplattor och smarta telefoner.

Du som är vårdnadshavare loggar in i Lärum med din e-legitimation.

Logga in

Ditt barns individuella utvecklingsplan (IUP) och andra bedömningar finns i kommunens lärplattform Lärum:

Läs mer och logga in till Lärum

Mer information

Information om kursplaner, betyg och nationella prov finns på Skolverket: www.skolverket.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-10-20

Sidans kortadress: www.umea.se/iup