Startsida Umeå kommun
Skolelever

Förskoleklass

Förskoleklass är obligatoriskt för alla barn som har fyllt eller fyller sex år under året.

Förskoleklass är en egen skolform som innehåller mycket skapande arbete och lek. Barnen går i skolan minst tre timmar per dag enligt Skollagen 9 kap.5§. Terminstiderna för elever i förskoleklass är samma som för grundskolan.

Skollagen ger möjlighet för kommuner att erbjuda yngre barn att börja i förskoleklass men det är ingen lagstadgad rättighet. På grund av brist på elevplatser i förskoleklass erbjuder inte Umeå kommun barn att börja förskoleklass tidigare än höstterminen det år de fyller sex år.

Söka skola inför förskoleklass

I Umeå kommun finns det möjlighet för vårdnadshavare att inför förskoleklass önska skolplacering. Ansökan ska vara registrerad senast 20 januari 2020. Mer information och ansökan till skola.

Senare skolstart

Alla barn som är 6 år har skolplikt men om det finns skäl för att barnet ska vänta med att börja förskoleklass till det år som barnet fyller 7 år ska du som vårdnadshavare lämna in en ansökan om uppskjuten skolplikt. Mer information om uppskjuten skolplikt.

Börja årskurs 1 som sexåring

Vårdnadshavare som önskar att barnet ska hoppa över förskoleklass och börja direkt i årskurs 1 genom att ansöka sker till Pedagogiska placeringsenheten. Rektor beslutar om mottagande om barnet bedöms ha förutsättningar för det och att det finns plats på den skola vårdnadshavare sökt (Skollagen 7 kap, 11a§).  

Utbildningsspår från förskoleklass till och med årskurs 6

Elever som går i förskoleklass samt låg- och mellanstadium har ett planerat utbildningsspår från förskoleklass till årskurs 6 vilket ger förutsättningar för sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven under hela låg-
och mellanstadiet.

Ett utbildningsspår kan innebära att grundskoleutbildningen för en elev under låg- och mellanstadiet kan genomföras vid en eller flera skolenheter. Vid byte av skola inom elevens utbildningsspår görs inget skolval. Mer information om utbildningspår.

Flytta till eller inom Umeå kommun

Om du och ditt barn flyttar till eller inom Umeå kommun och du vill att ditt barn ska få en skolplacering ska du kunna styrka din ansökan med ett kontrakt. Sök skolplacering i god tid, gärna 2 månader innan skolstart. Mer information om hur du ansöker.

Kontakt Pedagogiska placeringsenheten

Pedagogiska placeringsenheten
ppe@umea.se

Telefontid

Måndag, onsdag, fredag, klockan 10-12

090-16 66 50

Besökstider

Måndag–fredag, klockan 8–12
Måndag, tisdag, torsdag,
klockan 13–16

Renmarkstorget 15

Hitta hit

Postadress

Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå