Startsida Umeå kommun

Hur beräknas avgiften

Avgiften för fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas utifrån den inkomst hushållet har. Vi tillämpar den statliga maxtaxan, vilket innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften får bli. Du betalar avgift 12 månader per år oavsett ledighet och semester.

Avgifterna gäller för både den kommunala förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg, samt för de flesta fristående verksamheterna.

När barn från samma hushåll går i både kommunal och fristående verksamhet måste du som vårdnadshavare meddela detta till kommunens placerings­assistent och den fristående verksamheten för att undvika att fel avgift tas ut.

Vårdnadshavare till barn med växelvis boende kan få delad faktura.

Läs mer om delad faktura

Barn till föräldralediga

Barn till föräldralediga har rätt till plats på fritidshem 10 timmar per vecka, 2 timmar efter skoldagens slut till och med årskurs 3. Under grundskolans lovdagar är barnet ledig och vistas inte på fritidshemmet.

Beräkning av avgift

Vid beräkning av avgift kallas det yngsta barnet för barn 1, det näst yngsta för barn 2 och så vidare. Du betalar avgift för högst tre barn.

Avgifter för fritidshem och pedagogisk omsorg, barn 6–12 år
Inkomsttak per månad 49 280 kr

Barn

Andel av inkomst

Högsta avgift per månad

Barn 1

2 procent av inkomsten

986 kronor

Barn 2

1 procent av inkomsten

493 kronor

Barn 3

1 procent av inkomsten

493 kronor

Barn 4

Ingen avgift

0 kronor


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus