Startsida Umeå kommun

Befolkningsprognos 2018-2029, 0-19 år

Den aktuella befolkningsprognosen  utgår från den faktiska befolkningen i Umeå 2017 och sträcker sig fram till prognosens slutår 2029. Folkmängden avser den 31 december respektive år och åldern är den som är uppnådd vid årets slut. I prognoser finns alltid en viss osäkerhet och man kan aldrig vänta sig att prognosen ska slå in exakt. En befolkningsprognos har högst träffsäkerhet under de första två åren, men efter ytterligare några år kan det vara svårare att bedöma hur stor befolkningsökningen blir och i vilka områden den sker.

Ålder

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

0 år

1495

1550

1599

1653

1701

1724

1754

1774

1782

1791

1801

1801

1812

1-5 år

7459

7504

7583

7734

7904

8067

8263

8442

8597

8715

8801

8877

8927

6-9 år

5948

6031

6015

6025

6016

6052

6079

6172

6276

6387

6551

6693

6822

10-12 år

4045

4241

4361

4516

4588

4587

4317

4577

4576

4618

4668

4732

4800

13-15 år

3729

3894

4062

4141

4324

4437

4583

4649

4649

4680

4643

4645

4688

16-18 år

3592

3671

3795

2928

4080

4233

4298

4464

4575

4716

4781

4784

4817

19 år

1368

1454

1474

1490

1500

1591

1607

1633

1737

1676

1794

1845

 1816

 

Källa: Umeå kommun

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.