Startsida Umeå kommun

Information och förankring

Som elev, förälder, personal och medborgare kan du följa processen på kommunens hemsida, där information läggs ut om projektet. Där kan du även ta del av olika förslag och lämna synpunkter på dessa.

Information och förankring är av största vikt och det kommer att ske genom olika kommunikationskanaler:

  • På kommunens hemsida läggs information ut om projektet med fakta om verksamheterna, olika förslag med konsekvenser och utmaningar, inkomna synpunkter m.m. publiceras under fliken synpunkter

  • Vid information- och dialogmöten med rektorer, skolpersonal, elevrådsstyrelser samt vid öppna möten (hearings) med vårdnadshavare kan du få information, ställa frågor och samtala om förändringsarbetet.

  • En FAQ-funktion på kommunens hemsida för medborgare att lämna in synpunkter, tankar och idéer på olika förslag kommer att finnas tillgänglig. Vi ser gärna att ni lämnar in synpunkter och förslag skriftligen.
Kontakt

Christopher Granberg
biträdande utbildningsdirektör
grundskola
090-16 35 74
070-377 35 92
christopher.granberg@umea.se