Startsida Umeå kommun

Undervisning och kunskapsmål

Undervisningen i grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet styrs av bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Det finns även allmänna råd som stöd för verksamheternas arbete att leva upp till bestämmelserna.

Mer information