Startsida Umeå kommun

Simundervisning

Simundervisning sker främst i årskurs (åk) 3 för elever i alla kommunens grundskolor. I Sävar, Holmsund-Obbola och Hörnefors kan undervisning ske även i åk 1 och 2.

Mål för simundervisning

Mål för undervisningen i åk 3 utgår från läroplan och lokala mål:

  • flyta på rygg och mage 
  • lekar och rörelser i vattnet
  • flyt och sjunkövningar
  • bad och båtkunskap
  • bad med flytvästar
  • bad med kläder
  • iskunskap
  • livräddning i och vid vatten med hjälp av förlängda armen
  • genomgång av larmrutiner, konstgjord andning och stabilt sidoläge
  • 200 meter simning, varav 50 meter på rygg.

För elever i åk 3 är det avsatt två simlärare som sköter simundervisningen. Lärarna har ansvar för att dokumentera simkunnigheten.

Undervisning till elever som inte har nått målen

Elever som inte har nått målet för simkunnighet i åk 3 erbjuds möjlighet att träna vidare i årskurs 4. För dessa elever finns en simlärare tillgänglig och hjälper dem med träning tills målet är uppnått.