Startsida Umeå kommun

Simundervisning

Simundervisning sker främst i årskurs (åk) 3 för elever i alla kommunens grundskolor. I Sävar, Holmsund-Obbola och Hörnefors kan undervisning ske även i åk 1 och 2.

Mål för simundervisning

Mål för undervisningen i åk 3 utgår från läroplan och lokala mål:

  • flyta på rygg och mage 
  • lekar och rörelser i vattnet
  • flyt och sjunkövningar
  • bad och båtkunskap
  • bad med flytvästar
  • bad med kläder
  • iskunskap
  • livräddning i och vid vatten med hjälp av förlängda armen
  • genomgång av larmrutiner, konstgjord andning och stabilt sidoläge
  • 200 meter simning, varav 50 meter på rygg.

För elever i åk 3 är det avsatt två simlärare som sköter simundervisningen. Lärarna har ansvar för att dokumentera simkunnigheten.

Undervisning till elever som inte har nått målen

Elever som inte har nått målet för simkunnighet i åk 3 erbjuds möjlighet att träna vidare i årskurs 4. För dessa elever finns en simlärare tillgänglig och hjälper dem med träning tills målet är uppnått.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.