Startsida Umeå kommun

Utbildningsspår

Elever som går i förskoleklass och låg- och mellanstadium i en kommunal grundskola ha ett planerat utbildningsspår från förskoleklass till årskurs 6.

Detta för att ge förutsättningar för en sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven under hela låg- och mellanstadiet. Ett utbildningsspår kan omfatta en eller flera skolor.

Många elever i Umeå kommun har en sammanhållen planerad skolgång för låg- och mellanstadiet på en och samma skola, beslutet avser inte dem. För andra elever kan utbildningsspåret förskoleklass-åk 6 omfatta två skolor i enstaka fall tre skolor.


Utbildningsspår för elever förskoleklass till och med åk 6:


Skolområde Centrum-Norr


Botsmark skola F-3 - Flurkmark skola åk 4-6


Skolområde Nord


Ersmark skola F-5 - Ersängsskolan åk 6


Skolområde Syd


Sörmjöle skola F-3 - Hörnefors centralskola åk 4-6


Skolområde Väst


Brännland skola F-5 -  Västangård skola åk 6 


Rödäng skola F-3 - Grisbackaskolan åk 4-6 


Sörfors skola F-5 - Västangård skola åk 6


Överboda skola F-2 - Sörfors skola åk 3-5 - Västangård skola åk 6


Skolområde Öst


lnnertavle skola F-5 - Ålidhemsskolan åk 6


Sofiehemsskolan F-5 - Ålidhemsskolan åk 6
Kontakt Pedagogiska placeringsenheten

Telefon- och besökstid:
Måndag–fredag kl. 10.00–12.00 
Tel: 090-16 66 50
Mejl: ppe@umea.se

Besöks- och postadress:
Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
Renmarktstorget 15
901 84 Umeå

Hitta hit