Startsida Umeå kommun

Utbildningsspår

Elever som går i förskoleklass och låg- och mellanstadium i en kommunal grundskola har ett planerat utbildningsspår från förskoleklass till årskurs 6.

Detta för att ge förutsättningar för en sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven under hela låg- och mellanstadiet. Ett utbildningsspår kan omfatta en eller flera skolor.

Utbildningsspår för elever förskoleklass till och med årskurs 6

Skolområde Centrum-Norr

Botsmark skola F-3 – Flurkmark skola årskurs 4-6

Sandalidens skola F-3 – Hagaskolan årskurs 4-6

Skolområde Nord

Ersmark skola F-5 – Ersängsskolan årskurs 6

Östra Ersbodaskolan F-5 – Ersängsskolan årskurs 6

Skolområde Väst

Brännland skola F-5 – Västangård skola årskurs 6

Rödäng skola F-3 – Grisbackaskolan årskurs 4-6

Sörfors skola F-5 – Västangård skola årskurs 6

Överboda skola F-2 – Sörfors skola årskurs 3-5 – Västangård skola årskurs 6

Skolområde Öst

lnnertavle skola F-5 – Ålidhemsskolan årskurs 6

Skärgårdsskolan F-3 – Storsjöskolan årskurs 4-6

Sofiehemsskolan F-5 – Ålidhemsskolan årskurs 6

Tomtebogård skola F-3 – Sjöfruskolan årskurs 4-6

Kontakt

Pedagogiska placeringsenheten

Telefon- och besökstid
Måndag–fredag 10.00–12.00 
090-16 66 50
ppe@umea.se

Besöks- och postadress
Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
Renmarktstorget 15
901 84 Umeå

Hitta hit

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus