Startsida Umeå kommun

Internationella samarbeten

Sverige i världen, världen i Sverige

Världen har blivit mindre. Gränserna mellan länder suddas ut, människor och kulturer blandas mer och mer. Vi lever mitt i den gränslösa världen. Mitt i det globala Sverige.

Du som väljer att gå i Umeå gymnasieskola kan få vara med om mycket spännande under din studietid. Det kan vara allt från att ha mejlkontakt med andra länders skolor och elever till att du får åka utomlands, hälsa på elever och lära känna en ny kultur.

Du som går ett yrkesprogram kan få göra din arbetsplatsförlagda utbildning (APU) utomlands. Skolorna har lång erfarenhet av olika internationella utbyten.

Vill du studera eller arbeta utomlands hittar du några förslag på stipendiefonder under Fonder, bidrag och stipendier till vänster i menyn.

Tips:

Under "Mer information" finns länkar till webbsidor som du som är lärare i Umeå gymnasieskola kan använda i din undervisning, parter för samarbetsprojekt, tips på var du kan söka medel med mera.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.