Startsida Umeå kommun

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Den här sidan ska fungera som ett stöd för dig som handledare och elev när det gäller den arbetsplatsförlagda delen av yrkesutbildningen, APL. Du som APL-handledare är viktig för våra elever i deras utbildning, era framtida medarbetare.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor.

Är du intresserad som handledare att veta mer? Gör skolverkets webbaserade handledarutbildning i din egen takt.

För elever

Det är viktigt att du som elev förbereder dig inför din APL och tar eget ansvar för den.

Här finns viktig information om ansökan om mat- och resebidrag vid APL.

För arbetsgivare/handledare

APL – en viktig del i yrkesprogrammen.

Den som handleder en elev på en arbetsplats har som uppgift att successivt bygga upp yrkeskunskaper och yrkesidentitet hos eleven. Handledaren har också stor betydelse för elevens socialisering på en arbetsplats.

Mer information

Läs mer om yrkesprogrammen på skolornas webbplatser:
www.umea.se/dragon
www.umea.se/forslunda
www.umea.se/midgard 

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus