Startsida Umeå kommun

Elevinflytande

Vill du påverka något som gäller din gymnasieutbildning, arbetsmiljön eller något annat som rör din skolgång? Då kan du vända dig till:

Bra för dig som är elev att veta:

Läs mer om gymnasieskolan:

Så här styrs gymnasieskolan

Du omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt under skoltid, fritid och lov.

Om olyckan är framme

Mer information

Skolverket.se

Skolverket jobbar aktivt för att de nationella målen i skolan ska uppfyllas och att utbildningen håller god kvalitet.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.