Startsida Umeå kommun

Kommunala aktivitetsansvaret (ungdomsuppföljning)

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) omfattar ungdomar 16–19 år, folk­bokförda i Umeå kommun, som fullföljt sin skolplikt i grundskola men inte genomför eller fullföljt utbildning på gymnasieskola.

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska

  • hålla sig informerad, löpande under året, om vilka ungdomar som omfattas av ansvaret och hur de är sysselsatta
  • erbjuda lämpliga individuella insatser vid behov, som i första hand motiverar den enskilde att påbörja eller återuppta studier
  • dokumentera insatser och föra register över de unga som omfattas av ansvaret.

Sveriges Kommuners och Landstings webbplats kan du läsa mer vad kommunernas aktivitetsansvar för ung­domar innebär.

Har du inte slutfört gymnasiet?

Om du inte har slutfört gymnasiet eller är på väg att avbryta dina gymnasie­studier. Vill du ha hjälp med att hitta lämplig sysselsättning, kontakta oss.

Kontakt

Aktivitetsansvaret
Sveagatan 8

090-16 41 00
aktivitetsansvaret@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus