Startsida Umeå kommun

Kommunala aktivitetsansvaret (ungdomsuppföljning)

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) omfattar ungdomar 16–19 år, folk­bokförda i Umeå kommun, som fullföljt sin skolplikt i grundskola men inte genomför eller fullföljt utbildning på gymnasieskola.

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska

  • hålla sig informerad, löpande under året, om vilka ungdomar som omfattas av ansvaret och hur de är sysselsatta
  • erbjuda lämpliga individuella insatser vid behov, som i första hand motiverar den enskilde att påbörja eller återuppta studier
  • dokumentera insatser och föra register över de unga som omfattas av ansvaret.

Sveriges Kommuners och Landstings webbplats kan du läsa mer vad kommunernas aktivitetsansvar för ung­domar innebär.

Har du inte slutfört gymnasiet?

Om du inte har slutfört gymnasiet eller är på väg att avbryta dina gymnasie­studier. Vill du ha hjälp med att hitta lämplig sysselsättning, kontakta oss.

Kontakt

Aktivitetsansvaret
Reception
Sveagatan 8

090-16 41 00
aktivitetsansvaret@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.