Startsida Umeå kommun

Studieavbrott

Om du avbryter dina gymnasiestudier påverkas din och din familjs ekonomi, eftersom du förlorar ditt studiebidrag.

Även andra ekonomiska stöd är kopplade till studiebidraget, till exempel inackorderingstillägg, underhållsstöd, flerbarnstillägg, barnpension och bostadsbidrag. Håll koll på vad som gäller för just dig och din familj.

Anmäl studieavbrott

Anmälan gäller endast elever som är folkbokförda i Umeå kommun, övriga elever anmäls till respektive hemkommun.

Mejla oss med kontaktuppgifter och en arbetsmarknadskonsulent från aktivitetsansvaret kommer att ta kontakt för att samla mer information.

Kontakt

Aktivitetsansvaret
Reception
Sveagatan 8

090-16 41 00
aktivitetsansvaret@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.