Startsida Umeå kommun

Val och antagning

  • Ordinarie valperiod är 11 januari - 11 februari 2019.
  • Omvalsperiod 12 april - 6 maj 2019.
  • Preliminär antagning visas från 12 april och den slutliga antagningen är klar i slutet av juni.
  • Du har hela juli på dig att svara på antagningsbeskedet, alla måste svara.
  • Reservantagningen börjar i augusti.

Andra ansökningstider kan gälla till våra riksgymnasier, till exempel till idrottsgymnasierna. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.

Kontakt

Gymnasieantagningen i Västerbottens län
0933-140 00 (växel)
gymnasieantagningen@vindeln.se

Gymnasieantagningen i Västerbottens län
922 81 Vindeln

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.