Startsida Umeå kommun

Val och antagning

  • Ordinarie valperiod är 11 januari - 11 februari 2019.
  • Omvalsperiod 12 april - 6 maj 2019.
  • Preliminär antagning visas från 12 april och den slutliga antagningen är klar i slutet av juni.
  • Du har hela juli på dig att svara på antagningsbeskedet, alla måste svara.
  • Reservantagningen börjar i augusti.

Andra ansökningstider kan gälla till våra riksgymnasier, till exempel till idrottsgymnasierna. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.

Kontakt

Gymnasieantagningen i Västerbottens län
0933-140 00 (växel)
gymnasieantagningen@vindeln.se

Gymnasieantagningen i Västerbottens län
922 81 Vindeln