Startsida Umeå kommun

Val och antagning

  • Ordinarie valperiod 12 januari - 11 februari 2021.
  • Omvalsperiod 12 april - 3 maj 2021.
  • Preliminär antagning i april och den slutliga antagningen är klar i slutet av juni.
  • Du har hela juli på dig att svara på antagningsbeskedet, alla måste svara.
  • Reservantagningen påbörjas i augusti.

Andra ansökningstider kan gälla till våra riksgymnasier, till exempel till idrottsgymnasierna. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus