Startsida Umeå kommun

Skapande skola läsår 2019/20 kommunala skolor

Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.

Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Barn och unga har rätt till konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet det visuella och sitt kroppsliga uttryckssätt.

Barn och unga ska inspireras och ges möjligheter till att uttrycka sina tankar genom kultur och konst samt utveckla sitt eget skapande.

Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande.

Besök Skapande skolas webb på intranätet:

http://www.intranet.umea.se/skapandeskola

 

Aktuell information om läsåret 2019/20 kommer snart.

 

Kontakt

Lisa Sandgren
samordnare
090-16 59 53
skapandeskola@umea.se

Mer information

Sidan har granskats 2019-09-09

Sidans kortadress: www.umea.se/skapandeskola