Startsida Umeå kommun

Skapande skola läsår 2018/19 kommunala skolor

Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.

Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Barn och unga har rätt till konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet det visuella och sitt kroppsliga uttryckssätt.

Barn och unga ska inspireras och ges möjligheter till att uttrycka sina tankar genom kultur och konst samt utveckla sitt eget skapande.

Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande.

Besök Skapande skolas webb på intranätet:

http://www.intranet.umea.se/skapandeskola

 

Detta läsår fortsätter den kommunala skolan med såväl riktade satsningar samt möjligheten till att söka egna projekt.

Riktade satsningar

Den kommunala skolan i Umeå fortsätter med riktade Skapande skola-satsningar för

 • förskoleklass
 • årskurs 2
 • årskurs 5
 • årskurs 8
 • årskurs 9
 • förberedelseklass
 • sär- och träningsskolan.

Dessa satsningar administreras centralt och kommer att gälla alla. Satsningarna kommer att äga rum någon gång under läsåret – så vissa aktiviteter kommer på hösten och vissa på våren.

Egna projekt

Det finns Skapande skola-pengar för den enskilda kommunala skolan att söka för egna projekt. De årskurser som inte ingår i den riktade satsningarna kan söka skapande skola pengar för egna projekt. Det är alltså skola/klass själv som väljer vad de vill jobba med. De årskurser som gäller för egna projekt är

 • årskurs 1
 • årskurs 3
 • årskurs 4
 • årskurs 6
 • årskurs 7.

Ansökan kan göras löpande under läsåret tills dess att potten för egna projekt tar slut. Ansökan finner lärare/rektor på intranätet under skapande skola.

På Umeå kommuns intranät finner de kommunala skolornas rektorer, lärare samt pedagoger

 • mer information/scheman om de redan bestämda riktade satsningarna
 • information och regler om hur man ansöker för egna projekt
 • förslag på kulturaktörer och ideér till skapande skola projekt.

Kontakta gärna samordnaren via e-post för projektidéer och kulturpepp.

I uppdragsplanen för den kommunala grundskolan i Umeå kommun har skolnämnderna beslutat att estetiska lärprocesser och barns eget skapande ska lyftas fram och betonas.

Kontakt

Lisa Sandgren
samordnare
090-16 59 53
skapandeskola@umea.se

Mer information

Sidan har granskats 2019-07-01

Sidans kortadress: www.umea.se/skapandeskola