Startsida Umeå kommun

Skolprogram konst

Umeå konsthall och konstverksamheten i Umeå kommun erbjuder kostnadsfritt skolprogram för alla åldrar, dvs. från förskoleklass till vuxenutbildning.

Du kan välja att komma med din klass på en visning med samtal (1 timme) som även kan kombineras med eget skapande (2 timmar).

Vår konstpedagog har även möjlighet att åka ut till er skola. Kontakta vår konstpedagog för bokning och mer information. Om ni är ute i god tid, så kan vi även skräddarsy en lektion och/eller workshop för er.

Glöm inte att ni kan boka Kulturbussen gratis när ni behöver skjuts till ett kulturevenemang! Boka i god tid innan (minst 10 dagar i förväg) då det är först till kvarn som gäller. Mer information om kulturbuss.

Löpande anmälan: Gäller hela skolprogrammet under hela terminen. Kontakta konstpedagog Åsa Adolfsson: asa.adolfsson@umea.se.
Ange vilket av skolprogrammen ni är intresserade av, gruppstorlek och ålder samt några alternativa önskemål om datum och tid.

ge plats åt slumpen

Emil Holmer Anthodite, 2018

GE PLATS ÅT SLUMPEN!

Visning av utställningen Anthodites av Emil Holmer som kan kombineras med eget skapande
 
Emil Holmer bor och verkar i Berlin sedan 2003. Han är född i Karlstad och har utbildat sig på Umeå Konsthögskola. I utställningen Anthodites visar han stora abstrakta målningar, gåtfulla och expressiva! Holmer har arbetat med slipmaskin, kopiator, screentryck och färg i sina verk. Vi sjunker in i de stora målningarnas världar och inspireras om ni vill till eget skapande i ateljén. Genom att ge plats åt slumpen och fria associationer utforskar vi en abstrakt bildvärld med hjälp av olika material.


Tidsperiod: Veckodagar under perioden 19 februari – 9 maj 2019
Målgrupp: Förskoleklass, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning. Anpassas efter ålder och grupp.
Längd: 1 timme visning och samtal eller 2 timmar i kombination med eget skapande
Antal platser: Max 20 elever
Tema/ämne:
Bild och konst, Samtidskonst, Måleri
Lokal:
Umeå konsthall på plan 3 i Väven

Löpande anmälan till:

Kontakta konstpedagog Åsa Adolfsson. Ange vilket av skolprogrammet ni är intresserade av, gruppstorlek och ålder samt några alternativa önskemål om datum och tid.

Konsten i väven

©Moa och Mikaela Krestesen/Bildupphovsrätt 2018

KONSTEN I VÄVEN

Konstvandring i huset som kan kombineras med eget skapande


I kulturhuset Väven finns mycket konst att upptäcka! Några av verken är skapade speciellt för huset som till exempel dryckesfontänen av Veronica Brovall och Mattias Olofssons installation och markör ovanför bibliotekets Regnbågshylla. Andra konstverk är inköpta till kommunens konstsamling som måleri av Anders Sunna och monument av Sisters of Jam. Vad säger konstverken oss? Vi tittar och samtalar och om ni vill skapar vi egna verk i ateljén.

Tidsperiod: Veckodagar under perioden 15 januari – 23 maj 2019
Målgrupp: Förskoleklass, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, SFI. Anpassas efter ålder och grupp.
Längd: 1 timme visning och samtal eller 2 timmar i kombination med eget skapande
Antal platser: Max 20 elever
Tema/ämne: Samtidskonst, Lyssna och prata
Lokal: Vandring i Väven, start vid Umeå konsthall på plan 3

Löpande anmälan till:

Kontakta konstpedagog Åsa Adolfsson. Ange vilket av skolprogrammet ni är intresserade av, gruppstorlek och ålder samt några alternativa önskemål om datum och tid.

Upptäcksfärd i konstens värld

©Margit Brundin/Bildupphovsrätt 2018

UPPTÄCKTSFÄRD I KONSTENS VÄRLD

Konst- och dramaworkshop


Välkomna att delta i en workshop där vi jobbar med drama och konst! Vi söker inspiration i konstverk från kommunens konstsamling för att hitta mimik, rörelser och berättelser. Med hjälp av korta dramaövningar och associativa lekar skapar vi en berättelse som vi gestaltar och framför för varandra vid slutet av besöket. Genomförs av vår konstpedagog tillsammans med Lalla Ersare, dramapedagog.

Tidsperiod: Torsdag förmiddag den 21/3, 4/4 och 11/4 2019
Målgrupp: Åk. 3–6. Anpassas efter ålder och grupp.
Längd: 1,5 timme
Antal platser: Max 20 elever
Tema/ämne: Drama/gestaltning, Berättelse, Samtidskonst
Lokal: Vi träffas vid kulturreceptionen på plan 3 i Väven (ingång från Storgatan)

Löpande anmälan till:

Kontakta konstpedagog Åsa Adolfsson. Ange vilket av skolprogrammet ni är intresserade av, gruppstorlek och ålder samt några alternativa önskemål om datum och tid.

vad är konst

Foto: Åsa Adolfsson

VAD ÄR KONST?

Dialogbaserad lektion


Vi träffas för att prata om en stor fråga med många svar: VAD ÄR KONST? Med hjälp av konsthistorien och exempel från samtidskonsten undersöker vi vad konst kan vara och vad den kan fylla för funktioner i vårt samhälle. Genom diskussioner och praktiska övningar ges eleverna möjligheter i att utveckla sina förmågor i att reflektera och resonera kring dessa frågor.

Tidsperiod: Veckodagar under perioden 15 januari – 23 maj 2019
Målgrupp: Från åk. 4 till gymnasium och vuxenutbildning. Anpassas efter ålder och grupp.
Längd: 1,5 timme
Antal platser: Max 20 elever
Tema/ämne: Konsthistoria, Samtidskonst, Lyssna och prata
Lokal: Umeå konsthall på plan 3 i Väven

I KLASSRUMMET: VAD ÄR KONST?

Dialogbaserad lektion på plats hos er

Tidsperiod:
Veckodagar under perioden 15 januari – 23 maj 2019
Målgrupp: Från åk. 4 till gymnasium och vuxenutbildning. Anpassas efter ålder och grupp.
Längd: 1–1,5 timme
Antal platser: Max 20 elever
Tema/ämne: Konsthistoria, Samtidskonst, Lyssna och prata
Lokal: Hos er

Löpande anmälan till:

Kontakta konstpedagog Åsa Adolfsson. Ange vilket av skolprogrammet ni är intresserade av, gruppstorlek och ålder samt några alternativa önskemål om datum och tid.

konst utifrån diskrimineringsgrunderna

©Knutte Wester/Bildupphovsrätt 2018

KONST UTIFRÅN DISKRIMINERINGSGRUNDERNA

Dialogbaserad workshop

Konst har ofta använts för att uttrycka åsikter om det samhälle vi lever i. Genom att ifrågasätta och peka på orättvisor och diskriminering, erbjuder konsten nya perspektiv på hur samhället är eller borde vara. Vi använder oss av diskrimineringsgrunderna* för att få syn på detta och lyfter fram exempel på konstverk bl.a. ur Umeå kommuns samling och bilder på konstverk. Vi gör praktiska övningar i par och i grupp, diskuterar och tycker till!

*Diskrimineringsgrunder: Kön, Könsöverskridande identitet eller uttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning, Ålder.

Ett samarbete mellan Västerbottens museum och Umeå konsthall/Umeå kommun.

Tidsperiod: Veckodagar under perioden 15 januari – 23 maj 2019

Målgrupp: Från åk. 9 till gymnasium och vuxenutbildning, SFI. Anpassas efter ålder och grupp.
Längd: 1,5 timme
Antal platser: Max 20 elever

Tema/ämne: Samtidskonst, Samhällskunskap, Lyssna och prata
Lokal: Välj mellan att besöka Umeå konsthall i Väven eller Västerbottens museum

I KLASSRUMMET: KONST UTIFRÅN DISKRIMINERINGSGRUNDERNA

Dialogbaserad workshop på plats hos er

Tidsperiod:
Veckodagar under perioden 15 januari – 23 maj 2019
Målgrupp:
Från åk. 9 till gymnasium och vuxenutbildning, SFI. Anpassas efter ålder och grupp.
Längd: 1–1,5 timme
Antal platser:
Max 20 elever
Tema/ämne:
Samtidskonst, Samhällskunskap, Lyssna och prata
Lokal:
Hos er

Löpande anmälan till:

Kontakta konstpedagog Åsa Adolfsson. Ange vilket av skolprogrammet ni är intresserade av, gruppstorlek och ålder samt några alternativa önskemål om datum och tid.

Kontakt och anmälan

Mer information och anmälan, kontakta:

Åsa Adolfsson
konstpedagog
Mejl

Ange:
1. Vilket av skolprogrammen ni är intresserade av
2. Gruppstorlek
3. Ålder
4. Alternativa önskemål om datum och tid