Startsida Umeå kommun

Skolprogram konst

Umeå konsthall och konstverksamheten i Umeå kommun erbjuder kostnadsfritt skolprogram för alla åldrar, dvs. från förskoleklass till vuxenutbildning och SFI.

Du kan välja att komma med din klass på en visning med samtal (1 timme) som även kan kombineras med eget skapande (2 timmar). Vår konstpedagog har även möjlighet att åka ut till er skola. Kontakta vår konstpedagog för bokning och mer information.

Löpande anmälan: Gäller hela skolprogrammet under hela terminen. Boka senast tre veckor innan önskat datum. Kontakta konstpedagog Åsa Adolfsson, ange vilket av skolprogrammen ni är intresserade av, gruppstorlek och ålder samt några alternativa önskemål om datum och tid.

Christer Themptander

© Christer Themptander/Bildupphovsrätt 2019

UPP&NERVÄNDA VÄRLDEN

Visning av utställning och samtal som kan kombineras med eget skapande

Välkommen in i den Upp&Nervända Världen som också är titeln på Christer Themptanders utställning! Med en stor portion humor kommenterar och ifrågasätter Themptander makten och orättvisor i samhället med sina absurda, satiriska och poetiska fotocollage. Han har varit verksam konstnär sedan i slutet på 60-talet och hans bilder är vida spridda via massmedia, på utställningar, i tidningar, böcker och affischer. Under parollen ”Sätter krokben för vanseendet” jobbar Themptander med enkla verktyg som sax, skalpell, lim och kopiator för att skapa sina lekfulla och träffsäkra bilder. I skolprogrammet upptäcker vi tillsammans Christer Themptanders bildvärld och den kraft som bilden kan ha. Ni kan välja att komma för en visning med samtal och om ni vill kombinera med eget skapande med inspiration från utställningen.

Tidsperiod: Tisdag till fredag under perioden 18 februari–8 maj
Målgrupp: Åk. 6–9, gymnasium, vuxenutbildning och SFI. Anpassas efter ålder och grupp.
Längd: 60–120 minuter
Antal platser: Max 20 elever per tillfälle
Tema/ämne: Bild, Samtidskonst, Politik
Plats:
Umeå konsthall på plan 3 i Väven

Löpande anmälan till:

Kontakta konstpedagog Åsa Adolfsson. Ange vilket av skolprogrammet ni är intresserade av, gruppstorlek och ålder samt några alternativa önskemål om datum och tid.

Camilla Akraka

© Camilla Akraka/Bildupphovsrätt 2019

KONSTVANDRING PÅ STAN

Visning av konstverk och samtal kring konst

Är du nyfiken på det nya konstverket på Rådhustorget? Varför heter verket ”Listen” och vem är konstnären Camilla Akraka? I Umeå kommuns konstsamling ingår cirka 11 000 verk idag. Flera av dem finns utomhus i våra offentliga rum. Vi går en runda tillsammans och upptäcker några av konstverken i vår närhet.

Tidsperiod: Tisdag till fredag under perioden 28 april–29 maj.
Målgrupp: Åk. 1–9, gymnasium, vuxenutbildning och SFI. Anpassas efter ålder och grupp.
Längd: 40–60 minuter
Antal platser: Max 20 elever per tillfälle
Tema/ämne: Samtidskonst, Upptäcka, Lyssna och prata
Plats: Samling vid konstverket ”Listen” på Rådhustorget i Umeå

Caroline Ljuus

© Caroline Ljuus/Bildupphovsrätt 2019

KONSTEN I VÄVEN

Konstvandring i huset som kan kombineras med eget skapande

I kulturhuset Väven finns mycket konst att upptäcka! Några av verken är skapade speciellt för huset som till exempel dryckesfontänen av Veronica Brovall och Mattias Olofssons installation och markör ovanför bibliotekets Regnbågshylla. Andra konstverk är inköpta till kommunens konstsamling som måleri av Anders Sunna och monument av Sisters of Jam. Vad säger konstverken oss? Vi tittar och samtalar och om ni vill skapar vi egna verk i ateljén.

Tidsperiod: Tisdag till fredag under hela terminen
Målgrupp: Förskoleklass, åk.1–9, gymnasium, vuxenutbildning, SFI. Anpassas efter ålder och grupp.
Längd: 40–120 minuter
Antal platser: Max 20 elever per tillfälle
Tema/ämne: Samtidskonst, Upptäcka, Lyssna och prata
Plats: Vandring i Väven, start vid Umeå konsthall på plan 3

Löpande anmälan till:

Kontakta konstpedagog Åsa Adolfsson. Ange vilket av skolprogrammet ni är intresserade av, gruppstorlek och ålder samt några alternativa önskemål om datum och tid.

Knutte wester

© Knutte Wester/Bildupphovsrätt 2019

BARNET I KONSTEN

I KLASSRUMMET: Dialogbaserad lektion på plats hos er

FN:s Barnkonvention blir svensk lag och börjar gälla från 1 januari 2020. En milstolpe i kampen för barns mänskliga rättigheter! I kommunens konstsamling och bland andra konstverk skildras barn och barndom som tema. Vilka berättelser finns i konstverken? Vi hittar exempel både i samtidskonsten och i konsthistorien, gör övningar och berättar för varandra om våra upptäckter.

Tidsperiod: Tisdag till fredag under hela terminen
Målgrupp: Åk.3–9, gymnasium, vuxenutbildning, SFI. Anpassas efter ålder och grupp.
Längd: 45–90 minuter
Antal platser: Max 20 elever per tillfälle
Tema/ämne: Samtidskonst, Konsthistoria, Mänskliga rättigheter, Lyssna och prata
Plats: Konstpedagog kommer ut till skolan och besöker klassen

Löpande anmälan till:

Kontakta konstpedagog Åsa Adolfsson. Ange vilket av skolprogrammet ni är intresserade av, gruppstorlek och ålder samt några alternativa önskemål om datum och tid.

Vad är konst

Foto: Åsa Adolfsson

VAD ÄR KONST?

Dialogbaserad lektion i Umeå konsthall

Vi träffas för att prata om en stor fråga med många svar: VAD ÄR KONST? Med hjälp av konsthistorien och exempel från samtidskonsten undersöker vi vad konst kan vara och vad den kan fylla för funktioner i vårt samhälle. Genom diskussioner och praktiska övningar ges eleverna möjligheter i att utveckla sina förmågor i att reflektera och resonera kring dessa frågor.


Tidsperiod:
Tisdag till fredag under hela terminen
Målgrupp: Åk.1–9, gymnasium, vuxenutbildning och SFI. Anpassas efter ålder och grupp.
Längd: 60–90 minuter
Antal platser: Max 20 elever
Tema/ämne: Konsthistoria, Samtidskonst, Lyssna och prata
Plats: Umeå konsthall på plan 3 i Väven


VAD ÄR KONST?

I KLASSRUMMET: Dialogbaserad lektion på plats hos er

Tidsperiod: Tisdag till fredag under hela terminen
Målgrupp: Åk.1–9, gymnasium, vuxenutbildning och SFI. Anpassas efter ålder och grupp.
Längd: 45–80 minuter
Antal platser: Max 20 elever
Tema/ämne: Konsthistoria, Samtidskonst, Lyssna och prata
Plats: Hos er

Se innehåll ovan

Löpande anmälan till:

Kontakta konstpedagog Åsa Adolfsson. Ange vilket av skolprogrammet ni är intresserade av, gruppstorlek och ålder samt några alternativa önskemål om datum och tid.

Kontakt och anmälan

Mer information och anmälan, kontakta:

Åsa Adolfsson
konstpedagog
asa.adolfsson@umea.se

Ange:
1. Vilket av skolprogrammen ni är intresserade av
2. Gruppstorlek
3. Ålder
4. Alternativa önskemål om datum och tid