Startsida Umeå kommun

Sjukanmälan/frånvaro

Sjukanmälan / frånvaroanmälan görs på lite olika sätt beroende på ålder på eleven. Om barn/elev är sjuk eller inte kan komma till förskolan/skolan ska vårdnadshavare/myndig elev anmäla frånvaro före schemalagd tid eller innan lektionen/lektionerna börjar. Om detta inte sker och en lärare eller administratör hinner registrera frånvaro, måste du ta kontakt med skolan för att informera om att din anmälan kom in sent.

Barn i förskolan

För närvarande anmäls frånvaro via Tempusappen

För mer information, se sidomenyn om Frånvaro FSK

Elever i grundskolan

Från och med hösten 2020 anmäls frånvaro via Unikum familjeappen.

För mer info, se sidomenyn om Frånvaro GR

Elever på gymnasiet

För närvarande anmäls frånvaro via Skola24

För mer info, se sidomenyn om Frånvaro GY

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-08-07

Sidans kortadress: www.umea.se/franvaro