Startsida Umeå kommun

Kvalitetsarbete och utvecklingsprojekt

Inom de kommunala utbildningsverksamheterna pågår flera utvecklings- och kvalitetsarbeten för att skapa samsyn, öka vår kompetens och utmana våra erfarenheter. Vi samverkar med universitet, regionalt utvecklingscentrum, statliga myndigheter och andra kommuner för att utveckla lärandet, undervisningen och följa upp barn och elevers lärande.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus