Startsida Umeå kommun

Illustration: White arkitekter

En av Umeås äldre skolor ska bli modern och flexibel

Det tidigare Östra gymnasiet/Fridhemsgymnasiet ska byggas om till en modern och flexibel skola som ska vibrera av liv och lärande. Här ska 600 högstadieelever och 1000 gymnasieelever erbjudas en miljö där lärande står i fokus.

En ny tydlig och självklar entré mot E12:an ska byggas i trä. Den ska kännas välkomnande och präglas av värme och gemenskap med torg, café, skolrestaurang med mindre sektioner för lugn och ro och möjlighet till studieplatser för enskilda individer eller grupper.

– Att skapa en välkomnande gemensam högstadieskola och gymnasium är unikt för Umeå och också oerhört spännande. Utmaningen är att utgå från byggnader från olika tidsepoker som dels består av gedigna material av tegel, trä och sten från 50-talet men även tillbyggnader från 80-talet, och få ihop det till en modern enhet, säger Peder Granström, byggprojektledare på Fastighet, Umeå kommun.

Energisnålt, ljust och öppna ytor

Hittills har en omfattande sanering skett på grund av fuktskador. Det tomma skalet ska nu invändigt byggas och fyllas med flexibla ytor för att främja olika typer av pedagogik och inlärning. Undervisningslokaler ska vara anpassade till framtidens teknik och moderna klassrum, grupprum och arbetstorg av olika storlek och karaktär.

Olika golvnivåer och trappor behöver förändras för att skapa en tillgänglig miljö, utöka ljusinsläpp och skapa gemensamma ytor som känns välkomnande. Den nya skolan kommer att få energisnål uppvärmning och fyllas med modern teknik.

– Målsättningen är en skola med lärande i fokus och det förutsätter en skolmiljö som är trygg, ljus och varm. Gemensamma ytor ska upplevas välkomnande samtidigt som det finns behov av tydliga gränser mellan gymnasieskola och grundskola, säger Jonas Stenlund, projektledare och rektor inom gymnasieskolan på Umeå kommun.

Trygga lärmiljöer som underlättar samarbete

Skolan ska få öppna och slutna lärmiljöer som ger utrymme för nya arbetssätt och lärstilar. I anslutning till undervisningslokalerna ska elevskåpen finnas på respektive enhet. Lärarnas arbetslag, rektorer och elevhälsoteam får sina arbetsplatser i närheten av sina elever och byggs för att underlätta samarbete.

Stegvis utveckling till planerad skolstart

Arbetet med nya skolan sker stegvis där det nu finns en programförklaring utarbetad i samarbete med White arkitekter. Nästa steg blir att hantera anpassade utemiljöer, eventuellt framtida fotbollshall och hur skolan ska anpassas för uthyrning kvällar och helger.

Kontakt

Peder Granström
byggprojektledare
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 45
peder.granstrom@umea.se

Jonas Stenlund
projektledare
Utbildning
Umeå kommun
070-616 24 17
jonas.stenlund@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.