Startsida Umeå kommun

Fjärrundervisning

Vi erbjuder undervisning i ämnet modersmål och studiehandledning genom fjärrteknik. Fjärrundervisning möjliggör ett ökat språkande mellan elever som har samma modersmål, vilket stimulerar elevernas språkutveckling och lärande.

Undervisningen bedrivs i grupper om fyra till fem elever från olika skolor i årskurser 2-3, 4-6 samt 7-9. För de yngsta eleverna i förskoleklass och årskurs 1 genomförs modersmålsundervisningen i undantagsfall genom fjärrteknik.

För elever som går i någon av Umeå kommuns ytterområdesskolor erbjuds fjärrundervisning i ämnet modersmål från årskurs 2. Yngre elever erbjuds undervisning på sin skola om det är möjligt, i undantagsfall fjärrundervisning.

Fjärrundervisningen startar vecka 37.

Kontakt

Peter Hjelm
verksamhetsutvecklare
090-16 26 08
070-644 05 97
peter.hjelm@umea.se