Startsida Umeå kommun

Modersmålsundervisning

Kompetenscentrum för flerspråkighet erbjuder modersmålsundervisning till elever som går i förskoleklass till gymnasiet i såväl kommunal som fristående skola. Undervisning bedrivs antingen som närundervisning eller fjärrundervisning.

Läs mer om ansökan, regler och riktlinjer för modersmålsundervisning.

Modersmålsundervisningen startar vecka 35.

Elever som får sin modersmålsundervisning med fjärrteknik startar vecka 37.

Kontakt

Kristiina Burman
chef
070-633 04 70
kristiina.burman@umea.se

Rochelle Waghorn
enhetschef
070-265 16 13
rochelle.waghorn@umea.se

Veronica Sjödin
koordinator
090-16 27 17
070-950 47 35
veronica.sjodin@umea.se 

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus