Startsida Umeå kommun

Stöd förskola

Inskolningsstöd

Är ett språkstöd på familjens modersmål som ska bidra till att skapa trygga relationer för nyanlända barn/elever och deras familjer i mötet med det svenska skolsystemet.

Stödet riktar sig till barn och familjer i förskola och kan sökas av rektor eller personal på förskolor. Stödet ges i mån av tillgänglig språkstödjare med rätt kompetens och språk.

Handledning

Behöver du på förskolan bolla tankar, ideer eller bara ställa en fråga är du välkommen att kontakta oss. Handledningen anpassas utifrån verksamhetens behov och riktar sig till verksamma inom förskolan.

Exempel på frågeställningar: utveckla den flerspråkiga miljön, frågeställningar kring andraspråksinlärning och anpassningar i förskolan, stöttning till enskilda barn.


Kontakt

Mirna Nasser
språkutvecklare
073-073 04 52
mirna.nasser@umea.se

Linda Spett
språkutvecklare
070-265 16 72
linda.spett@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus