Startsida Umeå kommun

Stöd grundskola

Stödinsatser som kan ansökas om av rektorer och personal i grundskolan

Inskolningsstöd

Är ett språkstöd på familjens modersmål som ska bidra till att skapa trygga relationer för nyanlända barn/elever och deras familjer i mötet med det svenska skolsystemet.

Stödet riktar sig till barn och familjer i förskoleklass och fritidshem. Stödet ges i mån av tillgänglig språkstödjare med rätt kompetens och språk.

Språkstöd

Språkstödet är på elevens modersmål och syftar till att skapa en trygg start i den svenska skolan för eleven.

Stödet riktar sig till barn som direktinkluderas i ordinarie undervisningsgrupp. Stödet ges i mån av tillgänglig språkstödjare som har rätt kompetens och språk.

Handledning

Behöver du bolla tankar, ideer eller bara ställa en fråga är du välkommen att kontakta oss. Handledningen anpassas utifrån verksamhetens behov.

Exempel på frågeställningar m.m:

  • Utförandet och analysen av kartläggning steg 2 för elever i årskurs 1-3 och kartläggning steg 3 för elever i årskurs 1-9
  • Stöd vid övergång från förberedande grupp till ordinarie undervisningsgrupp
  • Tillämpningen av Skolverkets bedömningsstöd - Bygga svenska
  • Studiehandledning - syfte och samarbete
  • Upprättande av Individuell studieplan för nyanlända elever i årskurs 7-9
  • Workshops om interkulturellt förhållningssätt, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt


Kontakt

Mirna Nasser
språkutvecklare
073-073 04 52
mirna.nasser@umea.se

Linda Spett
språkutvecklare
070-265 16 72
linda.spett@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus