Startsida Umeå kommun

Låna en temaväska 

Förskolor och förskoleklasser i Umeå kommun kan låna temaväskor för våra fem nationella minoriteter. I väskorna finns det kunskapshöjande och inspirerande material som böcker, lärplatta med olika appar och olika föremål. Tillsammans med pedagoger utvecklar barn och elever sina kunskaper om sveriges fem nationella minoriteter.

Temaväskorna har utvecklats av Kompetenscentrum för flerspråkighet tillsammans med biblioteken i Umeå och Västerbottens museum.

Låna en temaväska

Vi vill låna temaväska om: * (obligatorisk)
Vi vill låna temaväska om:


Kontakt

Penny Johansson
språkstödjare
penelope.johansson@umea.se

Mer information

Inspirationsfilm om temaväskor:

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus