Startsida Umeå kommun

Romani chib

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl.

Vad är särskilda skäl?

Särskilda skäl handlar i det här fallet om barn som kommer från ett annat land och inte i detta land fått möjlighet att prata modersmålet romani chib (varietet) och inte heller fått möjlighet att utveckla sin identitet. I dessa särskilda fall kan rektor bevilja att undervisning kan ges i två modersmål i syfte att 

  1. stärka modersmålet (det språk som talas i hemmet ex, serbiska eller finska)
  2. bevara/revitalisera ett annat modersmål, modersmål som andraspråk (romani chib eller aktuell varietet).

Det är rektor som enligt lag godkänner och beviljar modersmålsundervisning. Bedömningen av särskilda skäl är också en fråga för rektor. Kompetenscentrum för flerspråkighet kan vägleda inför rektors beslut.

Kontakt

Kristiina Burman
chef
070-633 04 70
kristiina.burman@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus